Japanin lähetystyö

Kansanlähetyksen Japanin työtä jo 50 vuotta   Vuonna 1967 perustettu Kansanlähetys lähetti ensimmäiset lähetystyöntekijänsä Japaniin heti seuraavan vuoden joulukuussa. Kansanlähetys on siten aikajärjestyksessä Evankeliumiyhdistyksen jälkeen toinen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä  toimivista lähetysjärjestöistä, joka aloitti työn Japanissa. Alun perin Kansanlähetys teki Japanissa tehtävää lähetystyötä koskevan  yhteistyö-sopimuksen Norjan luterilaisen lähetysliiton (Norwegian Lutheran Mission, NLM) kanssa. Sopimuksen mukaan Kansanlähetys […] Jatka lukemista

Lähetystyön perusteet ja motiivi

13.6.2013 Miksi kristityt tekevät lähetystyötä ja vievät uskoaan kaikkeen maailmaan? Kaikkivaltiaan Kristuksen nimenomaisen käskyn lisäksi se perustuu koko Raamatun selkärankana oleviin opetuksiin. Ensiksikin siihen, että Jumala on koko maailman ja kaikkien ihmisten luoja. Kaikki maailman ihmiset kuuluvat Jumalalle. Jokainen on saanut elämänsä lahjaksi häneltä. Se merkitsee, että meillä on kaikilla Jumalalta saatu suuri arvo. Emme […] Jatka lukemista

Evankeliumin puolesta – ja sitä vastaan

6.6.2013 Yksi viime viikon pääuutisia oli se, että Suomen Lähetysseura siunaa työhönsä samaa sukupuolta olevan, parisuhteensa rekisteröineen pariskunnan ensi viikonvaihteen lähetysjuhlilla (ks. tämän lehden s. 4). Samoilla juhlilla Helsingin piispa Irja Askola vihkii toisen miehistä papiksi. Kyseessä saattaa olla kirkkohistorian ensimmäinen rekisteröidyssä parisuhteessa asuva lähetystyöntekijäpariskunta, joka lähetetään kenttätyöhön. Kristillistä työtä on arvioitava Raamatulla. Se opettaa […] Jatka lukemista

Mikä sytyttää kristityn toimimaan?

25.10.2012 Kristitylle voi helposti käydä arjen haasteiden keskellä niin, että uskon ydin peittyy muiden asioiden alle. Siksi meidän on välttämätöntä muistuttaa jatkuvasti itsellemme, miksi me kristittyinä oikeastaan evankelioimme, teemme lähetystyötä, uhraamme omastamme, näemme vaivaa ja kilvoittelemme. Millä polttoaineella niin sanotusti moottori pysyy käynnissä? Ester Kurvinen, joka oli 1800- ja 1900-luvun vaihteessa seitsemäntoistavuotiaana lähtenyt lähetystyöhön, puhui […] Jatka lukemista

Mitä lähetyskentille oikein viedään?

4.10.2012 Lähetysjärjestöiltä on viime vuosina kyselty, mitä ne oikein vievät lähetyskentille. On hämmästyttävää, että tästä voi olla Suomessa epäselvyyttä. Raamatun ja uskontunnustusten valossa sen pitäisi olla kristityille hyvin selvää: lähetystyössä maailmalle viedään evankeliumia Kristuksen täytetystä työstä. Evankeliumi kertoo siitä, miten Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan Poikansa kuolemaan ristillä meidän puolestamme. […] Jatka lukemista

Lähetystyön taakan kantavat asialle syttyneet

5.7.2012 Jo jonkin aikaa on puhuttu siitä, että koko kirkon pitäisi ottaa ”lähetystyön omistajuus”, koska lähetys on koko kirkon asia. Se olisikin toteutuessaan lähetystyön ystävien unelma: koko kirkko, kaikkine resursseineen ja koko henkilökuntansa ja jäsenistönsä voimalla, lähetyksen asialla. Mutta tukeeko lähetyshistorian kulku tällaista skenaariota? Koko upean suomalaisen lähetystyön taakan ovat käytännössä kantaneet lähetyksen asialle syttyneet […] Jatka lukemista

Syvin tarpeemme on hengellinen herätys

10.5.2012 Viime vuosisadan alussa monet lähetysjohtajat Suomessa olivat huolissaan suomalaisten hengellisestä tilasta ja tuesta lähetystyölle. Suomen Lähetysseuran silloisen johtajan Jooseppi Mustakallion mukaan työn laajentaminen ulkomailla vaati hengellisen elämän elvyttämistä kotimaassa, koska ulkolähetystyön elinehto on hengellisen elämän elinvoima kotimaassa. Lähetys ja herätys kuuluvat yhteen. Pakanalähetys ja sisälähetys nivoutuvat kiinteästi toisiinsa. Tästä kertoo Lähetysseuran historiasta kirjoittanut Toivo […] Jatka lukemista

Lähetys tehtävälistan kärkeen

Vain kymmenen prosenttia lähetystyöntekijöistä keskittyy tavoittamaan niitä 2,7 miljardia ihmistä, joita evankeliumi ei ole vielä lainkaan tavoittanut. On olemassa yli 3 000 täysin tavoittamatonta kansanryhmää, jotka eivät ole vielä minkäänlaisen lähetystyön kohteena. Työtä lähetyksen rintamalla riittää siis vielä pitkäksi aikaa. Jatka lukemista

Kolmannen maailman kristityt tulevat avuksemme

24.6.2010 Tokiossa pidetyssä maailmanlähetyskokouksessa toukokuussa viriteltiin toivoa lähetystehtävän loppuun saattamiseksi kaikkialla maailmassa. Vuoden 1980 tienoilla oli asetettu tavoitteeksi saada evankeliumi vietyä vuoteen 2000 mennessä kaikille maailman etnis-kielellisille ihmisryhmille, joissa se on vielä tuntematon. Nyt on kuitenkin vielä tavoittamatta noin kaksituhatta yli 10 000 hengen etnistä ryhmää. Joidenkin arvioiden mukaan nykyisellä lähetystyön vauhdilla ne voitaisiin saavuttaa […] Jatka lukemista