Lähetystyön perusteet ja motiivi

13.6.2013

Miksi kristityt tekevät lähetystyötä ja vievät uskoaan kaikkeen maailmaan? Kaikkivaltiaan Kristuksen nimenomaisen käskyn lisäksi se perustuu koko Raamatun selkärankana oleviin opetuksiin.

Ensiksikin siihen, että Jumala on koko maailman ja kaikkien ihmisten luoja. Kaikki maailman ihmiset kuuluvat Jumalalle. Jokainen on saanut elämänsä lahjaksi häneltä. Se merkitsee, että meillä on kaikilla Jumalalta saatu suuri arvo. Emme ole eriarvoisia, vaan tasan yhtä arvokkaita. Jos olisimme vain sattuman tuotetta, olisimme lopulta täysin arvottomia. Jumalan luomina meillä on kaikilla samanlainen Jumalan antama ihmisarvo.

Se että olemme luotuja, merkitsee samalla myös, että olemme vastuullisia. Luotu vastaa Luojalleen koko elämästään. Lopullisesti kohtaamme tämän vastuumme elämämme jälkeen viimeisellä tuomiolla. Koska koko maailma ja kaikki sen ihmiset kuuluvat Jumalalle, maan päällä ei voi olla mitään aluetta tai kansaa, jolle Jumalan sanaa ei olisi oikeutta viedä. Ne jotka pyrkivät kieltämään julistamasta Jumalan sanaa, taistelevat itse Luojaansa vastaan.

Toinen Raamatun opetus, johon lähetystyö perustuu, on se että kaikki ihmiset maailmassa ovat langenneita ja syntisiä. Kukaan ei siis luonnostaan elä Jumalan yhteydessä. Eikä kukaan voi liittää itseään siihen itse. Oli ihminen mielestään kuinka vilpitön, hyvää tekevä tai uskonnollinen tahansa, hän on kuitenkin Raamatun mukaan itsessään kelpaamaton Jumalan yhteyteen. Päästäksemme siihen tarvitsemme auttajan, välimiehen, joka voi sovittaa meidät Jumalan kanssa ja saattaa meidät hänen yhteyteensä. Ilman tällaista pelastajaa, välittäjää ja sovittajaa me kaikki hukumme iankaikkiseen kadotukseen. Jokainen maailmaan koskaan syntynyt tai vastedes syntyvä ihminen tarvitsee syntiensä sovittajan.

Kolmas Raamatun opetus, joka on lähetystyön perustana, on se että on vain yksi ainoa välimies Jumalan ja ihmisen välillä, ja hän on Jeesus Kristus. Ensimmäisten kristittyjen ja seurakuntien tekemästä lähetystyöstä kertovassa Raamatun kirjassa, Apostolien teoissa, tämä sanotaan äärimmäisen selvästi: ”Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla.”

Kristuksen ehdoton ainutlaatuisuus on lähetystyön kulmakivi. Ei ole mitään muuta nimeä, ei ketään muuta pelastajaa, ei mitään muuta tietä tai tapaa pelastua, kuin uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Ihminen voi pelastua ainoastaan, jos hän saa kuulla Kristuksesta ja uskoo häneen.

Näiden Raamatun opetusten perusteella jokaisen kristityn oikeus ja velvollisuus on osallistua lähetystyöhön. Kaikilla ei ole siinä samanlaista tehtävää, mutta kristitty, joka laiminlyö lähetysvastuunsa, laiminlyö yhden elämänsä tärkeimmistä tehtävistä ja etuoikeuksista. Lähetystyölle on siis Raamatussa monta painavaa perustetta, mutta yksi ainoa oikea motiivi: Kristuksen rakkaus.