Mitä lähetyskentille oikein viedään?

4.10.2012

Lähetysjärjestöiltä on viime vuosina kyselty, mitä ne oikein vievät lähetyskentille. On hämmästyttävää, että tästä voi olla Suomessa epäselvyyttä. Raamatun ja uskontunnustusten valossa sen pitäisi olla kristityille hyvin selvää: lähetystyössä maailmalle viedään evankeliumia Kristuksen täytetystä työstä.

Evankeliumi kertoo siitä, miten Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan Poikansa kuolemaan ristillä meidän puolestamme. Jumala antaa tämän Jeesuksen Kristuksen uhrin perusteella kaikki synnit ja syyllisyyden anteeksi jokaiselle, joka uskoo Jeesukseen. Se joka ei usko Jeesukseen, hukkuu iankaikkiseen kadotukseen syntiensä tähden. Mitään muuta pelastustietä ei ole. Koko maailmassa ei kerta kaikkiaan ole mitään muuta nimeä, jossa ihminen voisi saada syntinsä anteeksi ja pelastua kuin Jeesus-nimi. Siksi lähetystyössä viedään ensimmäisenä ja viimeisenä ja kaikkein keskeisimpänä sanomaa Jeesuksesta.

Kaiken olennaisen tiedon Jeesuksesta voimme lukea Uudesta testamentista. Siksi lähetystyössä pyritään mahdollisimman pian kääntämään Uusi testamentti kunkin ihmisryhmän kielelle. Usein ihmisillä ei ole mitään tietoa Jeesuksesta. Siksi heille pyritään alusta alkaen opettamaan perustotuudet siitä, kuka Jeesus on, mitä hän opetti ja mitä hänen ristinkuolemansa ja ylösnousemuksensa meille ihmisille merkitsee. Jälleen kaikki olennainen tieto tästä löytyy Uudesta testamentista. Kaikki kristillinen opetus perustuu ja ankkuroituu siis Uuteen testamenttiin.

Kun ihmiset kiinnostuvat kristillisestä uskosta, heitä kutsutaan saamaan lisäopetusta ja tulemaan kasteelle. Kasteessa heidät liitetään Kristukseen ja kristilliseen seurakuntaan, joka joko on jo paikkakunnalla tai pyritään perustamaan. Seurakunnassa he voivat kasvaa kristittyinä ja opetella kantamaan yhdessä vastuuta. Alusta alkaen uusia kristittyjä haastetaan myös vuorostaan viemään evankeliumia eteenpäin, jotta sanoma Jumalan rakkaudesta tavoittaisi yhä uusia ihmisiä.

Riippuen kunkin maan ja paikkakunnan olosuhteista ja tilanteista lähetystyöhön kuuluu usein myös diakoniatyö tai käytännön apu. Se voi olla erilaista naisten, miesten ja lasten elämäntilanteen helpottamista ja kohentamista, kuten sairaanhoitoa, koulutusta, kehitysapua ja paljon muuta. Hyvien suhteiden luominen lähetystyöntekijöiden ja kansallisten ihmisten välille on aina avainasemassa. Lähetystyöntekijät ovat lähes poikkeuksetta kulttuurirajat ylittävien ihmissuhteiden asiantuntijoita.

Mitä tahansa muuta kristillinen lähetystyö sisältääkin, keskeisintä, olennaisinta ja luovuttamattominta siinä on aina evankeliumin julistus.

Jo Jeesuksen antamat lähetyskäskyt kiteyttävät sen, mikä lähetystyössä on olennaisinta: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” (Mark. 16) “Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.” (Matt. 28)