Kirkon kanta ja arkkipiispan kanta

23.5.2013 Mikä on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon näkemys sukupuolineutraalista avioliitosta? Jotta voisi vastata tähän kysymykseen, täytyy tietää, kenellä on valtuudet ilmaista kirkon kanta johonkin kysymykseen. Niin kuin kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo tässä lehdessä selvittää, kirkon sisällä voi eri työntekijöillä ja jäsenillä esiintyä erilaisia käsityksiä, mutta kirkon virallisesta kannasta päättävät piispainkokous, kirkkohallitus ja lopulta kirkolliskokous. Kaikkien kolmen […] Jatka lukemista

Avioliittokäsityksen muutos uhkaa uskonnonvapautta

1.3.2012 Jos miehen ja naisen välistä parisuhdetta vuosituhansia säädellyt avioliitto muutetaan myös samaa sukupuolta olevia pareja koskevaksi, yksilöitä ja uskonnollisia organisaatioita aletaan painostaa hyväksymään se yhtä luonnolliseksi ja moraalisesti samanarvoiseksi kuin miehen ja naisen välinen avioliitto. Jo nyt on nähtävissä, että tästä seuraa vakavia kirkkojen ja valtion välisiä konflikteja. Katolinen kirkko vastustaa uskonnollisin perustein mies- […] Jatka lukemista

Kirkko pysyisi kirkkona ilman vihkioikeuttakin

26.8.2010 Jotkin tehtävät kuuluvat kirkolle Kristuksen käskyn ja Uuden testamentin opetuksen perusteella, ja toisia tehtäviä on uskottu sille pelkästään sen yhteiskunnallisen julkisyhteisöaseman vuoksi. On tärkeätä tehdä ero näiden tehtävien välillä. Tämä ero on otettava huomioon nyt syntyneessä poikkeuksellisen merkittävässä keskustelussa avioliiton luonteesta, vihkioikeudesta sekä kirkon ja valtion suhteesta. Jumala rakentaa kirkkoaan maailmassa sanansa kautta. Siellä, […] Jatka lukemista

Tuoreita avioliiton ajo-ohjeita

4.6.2009 Helsingin NMKY ja muut hyvää avioliittotyötä Suomessa tekevät tahot tulisi nostaa yhteiskunnassa niille kuuluvaan arvoon. Valtion pitäisi tukea niiden työtä, ja pitkään työtä tehneet tulisi palkita heidän erinomaisesta panoksestaan yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi. Kun perheet voivat paremmin, koko yhteiskunta voi paremmin. Jokin aika sitten turhaan kritisoitu HNMKY:n avioliittotyömateriaali on nyt uudistettu. Hanna Ranssi-Matikainen on toimittanut […] Jatka lukemista

Yhteyttä ei pelasteta kieroilulla

15.1.2009 Yksi alkavan vuoden polttavimmista kysymyksistä on, miten yhä moniuskoisemmaksi muuttuva kirkko voisi säilyä ainakin muodollisesti yhtenäisenä. Uskon yhteys kirkossa on jo kauan sitten rikkoutunut. Jotkut kiistävät suuret pelastushistorian totuudet, kuten Jeesuksen biologisen neitseestäsyntymisen, sijaissovituskuoleman tai ruumiillisen ylösnousemuksen, ja toiset tunnustavat ne. Jotkut eivät välitä Raamatun selvistä esimerkiksi sukupuolieettisistä opetuksista, ja toiset seuraavat niitä. Vastakkaiset […] Jatka lukemista

Hiljaisuus ympäröi avioliittokäsityksen murentamista

Setan tavoitteena on edetä askel askeleelta: samaa sukupuolta olevien parisuhteen virallistamisesta hedelmöityshoitojen hyväksymisen kautta ensin perheen sisäiseen ja sitten ulkoiseen adoptioon, jonka jälkeen voidaan toteuttaa sukupuolineutraali avioliitto. Homoparien adoptio-oikeus on vain yksi lenkki ketjussa, jonka päässä on tavoitteena saada Suomeenkin sukupuolineutraali avioliiton määritelmä. Jatka lukemista

Vastakkaisten näkemysten kirkko

9.10.2008 Miksi kutsuisi siunaamista, jonka pappi virka-asussa toimittaa ja joka kaikilta ulkonaisilta tuntomerkeiltään – pukuineen, sormusten vaihtamisineen ja suudelmineen – muistuttaa täysin avioparin vihkimistä? Espoon hiippakunnan tuomiokapituli (lukuun ottamatta Pekka Leinoa, joka jätti eriävän mielipiteen) hylkäsi viime viikolla kaikki yhdeksän kantelua rovasti Liisa Tuovista vastaan, joka oli suorittanut tällaisen toimituksen samaa sukupuolta olevalle naisparille. Espoon […] Jatka lukemista

Raamatun opetus avioliitosta on radikaalia

13.3.2008 Tikkurilan seurakuntaneuvostolle hiljattain jätetty vetoomus NMKY:n avioliittokoulujen lopettamiseksi heittää varjon erään aikamme tärkeimmän kristillisen työmuodon ylle. Kaikki myöntävät, että perheet ovat yhteiskunnassamme avun tarpeessa. NMKY on ansiokkaasti tarjonnut tuota apua jo vuosikymmenien ajan. Kysymys, ovatko jossakin avioliittotyön oheislukemistona käytetyssä kirjassa kaikki raamatuntulkinnat kohdallaan, ei todellakaan ole riittävä syy vastustaa koko avioliittotyötä. Tässä keskustelussa on […] Jatka lukemista

Taistelu avioliitosta kiihtyy

3.5.2007 On hämmästyttävää epäjohdonmukaisuutta pitää kiinni mies- ja naiskiintiöistä työpaikoilla, hallituksissa, seurakuntaneuvostoissa ja niin edelleen, ja samalla katsoa, että ydinperheestä voi poistaa isän tai äidin. Ruotsissa kyseenalaistetaan normaali yksiavioinen avioliittokäsitys. Myös Suomessa voimistuvat äänet, joiden mukaan perheen voi määritellä muullakin kuin klassisella tavalla. Uusi hallitus on jopa yksimielisesti kirjannut hallitusohjelmaansa homoparien adoptio-oikeuden. Ruotsin evankelisen allianssin […] Jatka lukemista

Taistelu perheinstituution säilymisestä

26.8.2004 Ei ole sattumaa, että juuri nyt ilmestyy samanaikaisesti eri puolilla maailmaa lukuisia uusia kirjoja, jotka pyrkivät selvittämään ja puolustamaan klassista avioliitto- ja perhekäsitystä: yksi mies plus yksi nainen pysyvässä liitossa. Kirjoittajina on eri maiden tunnetuimpia teologeja. Amerikassa muun muassa perheasioihin keskittyneen jättiläisjärjestön Focus on the Familyn johtaja James Dobson, Moody Bible Instituten johtava teologi […] Jatka lukemista