Kirkon kanta ja arkkipiispan kanta

23.5.2013 Mikä on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon näkemys sukupuolineutraalista avioliitosta? Jotta voisi vastata tähän kysymykseen, täytyy tietää, kenellä on valtuudet ilmaista kirkon kanta johonkin kysymykseen. Niin kuin kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo tässä lehdessä selvittää, kirkon sisällä voi eri työntekijöillä ja jäsenillä esiintyä erilaisia käsityksiä, mutta kirkon virallisesta kannasta päättävät piispainkokous, kirkkohallitus ja lopulta kirkolliskokous. Kaikkien kolmen […] Jatka lukemista

Mikä on jakautuneen kirkon tulevaisuus?

21.12.2013 Toimittaja Matti Korhonen maalaa tämän lehden sivulla 11 selvän kuvan luterilaisen kansankirkon jakautuneisuudesta linjaltaan konservatiiveihin ja liberaaleihin. “Konservatiivi uskoo muun muassa, että Jumala on ilmoittanut itsensä Raamatussa, Jeesus on syntynyt neitseestä ja noussut ruumiillisesti kuolleista ja että elämä jatkuu kuoleman jälkeen joko taivaassa tai helvetissä. Eettisissä kysymyksissä konservatiivisuudella tarkoitetaan esimerkiksi abortin tai homosuhteiden vastustamista. […] Jatka lukemista

Muuttuva ja muuttumaton oppi kirkossa

27.9.2012 Kun kirkkomme aikanaan päätti alkaa vihkiä papeiksi myös naisia, ajateltiin, että vanha, muuttumaton näkemys paimenuudesta voisi elää rinnan sovussa uuden, muuttuneen näkemyksen kanssa. Samanlainen ajatus on ollut niissä Pohjoismaiden kirkoissa, joissa on nyt tehty päätös samaa sukupuolta olevien parien siunaamisesta tai vihkimisestä. Uskottiin, että vanha ja uusi käsitys avioliitosta voisivat elää rinnakkain. Kaikkialla on […] Jatka lukemista

Herätyshuutoja Suomen kristityille

20.9.2012 Herätyskristittyjen parissa 1950–90-luvuilla vaikuttanut teologian ja filosofian tohtori Uuras Saarnivaara taisteli koko opetustoimintansa ajan liberaalia teologiaa vastaan. Hän piti Raamatun historiallista luotettavuutta kristinuskon kannalta ratkaisevan tärkeänä. Näkemysten, jotka kyseenalaistivat Raamatun kertomusten aitouden ja totuudenmukaisuuden, hän katsoi ajautuneen kristinuskon ulkopuolelle. Vuonna 1960 Saarnivaara toimitti suomeksi tunnetun ruotsalaisen teologian tohtorin David Hedegårdin kirjoittaman kirjan Kohti suurta […] Jatka lukemista

Konservatiivit, liberaalit ja pääsiäinen

5.4.2012 Viime aikoina on eri tahoilla ehdotettu, että kirkossa pitäisi päästä eteenpäin konservatiivi–liberaali-asetelmista. Jos nämä uskonnollisessa keskustelussa vakiintuneet käsitteet konservatiivi ja liberaali hylättäisiin, pitäisi keksiä uudet termit kuvaamaan todellisia, olemassa olevia eroja ihmisten uskossa. Kirkolliskokoukselle antamassaan tulevaisuusselontekoa koskevassa lausunnossa piispat toteavat yhdessä kirkon ekumeenista strategiaa lainaten, että kirkollamme on läheisimmät yhteydet niihin, jotka ”kirkkomme tavoin […] Jatka lukemista

Yksi kirkko – monta erilaista uskoa

9.2.2012 Kun kirkon jäsenet ja työntekijät luokitellaan konservatiiveihin ja liberaaleihin, se voi antaa liian mustavalkoisen kuvan kirkon tilasta. Siinä ei tule näkyviin ihmisten uskonkäsitysten ja hengellisen elämän koko kuva. Siitä huolimatta jako on käyttökelpoinen ja kuvastaa yleismaailmallista ilmiötä. Monien uskontojen ja poliittisten ryhmien piirissä on kitkaa perinteiden säilyttäjien ja uudistajien välillä. Kirkossamme jakolinjana on tähän […] Jatka lukemista

Piispaehdokkaat herättävät kysymyksiä

15.12.2011 Kuopion hiippakunnan piispanvaalia edeltävässä keskustelussa on puhuttu myös kirkon oppia koskevista asioista. Yksi ehdokas, hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen, on selvin sanoin sanoutunut irti uskosta Jeesuksen neitseestäsyntymiseen ja persoonallisen pahan eli Saatanan olemassaoloon. Niitä, jotka uskovat Jeesuksen neitseestäsyntymiseen, Häkkinen ihmettelee verkkosivuillaan: ”Miten tällaisten teologien kanssa voi vakavasti keskustella uskon ja tieteen suhteesta?” Häkkinen arvelee, ettei hän […] Jatka lukemista

Henkilöseurakuntia pelätään turhaan

4.11.2010 Henkilöseurakunta tarkoittaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntaa, johon voisi kuulua muun kuin maantieteellisen asuinpaikan perusteella. Kirkon jäsenet voisivat siis itse valita seurakuntansa. Ehdotus henkilöseurakunnista ei mennyt kirkolliskokouksessa läpi. Sen torjuivat pääasiassa opiltaan liberaalit, jotka ovat usein käytännön asioissa hyvin vanhoillisia. Opiltaan konservatiivit puolestaan haluaisivat antaa entistä enemmän vapautta käytännön toiminnoissa. Yksinkertainen jako liberaaleihin ja konservatiiveihin […] Jatka lukemista

Mitä tehdä, kun kirkon johtajat luopuvat uskosta?

10.6.2010 Helsingin piispaksi on valittu ensi kertaa nainen, Irja Askola, joka ensi töikseen kannatti samaa sukupuolta olevien liittojen siunaamista kirkossa. Aiemmin hän on kyseenalaistanut muun muassa neitseestäsyntymisen. Hän on siis selvästi eri linjoilla kuin Jeesus, apostolit ja koko Raamattu sekä kristikunnan katkeamaton tulkintatraditio meidän päiviimme saakka. Tällaista henkilöä ei kukaan Raamatun arvovaltaan uskon asioissa sitoutuva […] Jatka lukemista

Jakautunut mutta keskusteleva kirkko

18.3.2010 Kirkolle tarjoutui arkkipiispanvaalissa Miikka Ruokasen kautta mahdollisuus kokeilla hiukan toisenlaista linjaa kokonaiskirkon johdossa. Äänestäneiden luottamushenkilöiden ja pappien enemmistö valitsi kuitenkin arkipiispaksi Kari Mäkisen. Mäkinen on kohdellut äärimmäisen tiukasti kirkon konservatiiveja. Hän kannattaa Raamatun opetuksen vastaista linjaa homokysymyksessä. Uusi arkkipiispa ei ”ymmärrä” kaikkea uskontunnustuksessa vaan ”ihmettelee” sitä (muun muassa Voimala-ohjelmassa TV1:ssä 24.2.). Hän on sitä […] Jatka lukemista