Hiljaisuus ympäröi avioliittokäsityksen murentamista

4.12.2008

Suomalaisten käsitys perheestä ja asenne homoseksuaalisuuteen on muuttunut radikaalisti kymmenen viime vuoden aikana. Tätä osoittaa se, miten helposti eduskunnassa nyt ilmeisesti menee läpi hallituksen esitys samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeudesta.

Eduskuntakeskustelussa kansanedustaja Päivi Räsänen (kd) asetti tämän esityksen oikeaan historialliseen yhteyteensä kertomalla, miten Setan (Seksuaalinen tasavertaisuus ry) edustaja oli aikoinaan selostanut ”strategian, jolla yhteiskunnallinen sukupuolineutraali avioliitto-ohjelma pystytään toteuttamaan askel askeleelta. Tavoitteena oli edetä samaa sukupuolta olevien parisuhteen virallistamisesta hedelmöityshoitojen hyväksymisen kautta ensin perheensisäiseen ja sitten ulkoiseen adoptioon, jonka jälkeen voidaan toteuttaa sukupuolineutraali avioliitto.”

”Ohjelma on edennyt suunnitelman mukaan. Nyt käsittelemme yhtä askelta tässä jatkumossa”, Räsänen totesi.

Yhteiskuntajohtaja Avi Shafran ortodoksijuutalaisten Agudath Israel of America -järjestöstä kirjoittaa Jerusalem Post -lehdessä 25.11. samasta asiasta: ”Näyttää selvemmältä kuin koskaan, että toisin kuin eräässä vaiheessa näytti, homoaktivistit eivät ole kiinnostuneita ainoastaan siitä, että heidät jätettäisiin rauhaan, tai niin kuin myöhemmin ajateltiin, siitä, että he saisivat samat oikeudet kuin muut. Heidän päähänsä on itse asiassa pinttynyt tavoite luoda yhteiskunta, jossa perinnäiset uskonnolliset näkemykset homoseksuaalisuudesta ja avioliitosta lainsäädännössä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa nähdään rotu- ja etnisenä syrjintänä.”

Homoparien adoptio-oikeus on vain yksi lenkki ketjussa, jonka päässä on tavoitteena saada Suomeenkin sukupuolineutraali avioliiton määritelmä.

Norjassa ja Ruotsissa on syntynyt voimakas liikehdintä, joka vaatii, että jatkossakin vain mies ja nainen saavat solmia keskenään avioliiton. Suomessa tätä klassista avioliitto- ja perhekäsitystä ollaan murentamassa ilman, että on syntynyt mitään vastarintaliikettä.

Avi Shafran muistuttaa myös: ”Juutalaiset, jotka ottavat oman uskonnollisen perintönsä vakavasti, eivät salli vallitsevien tapojen pettävän hiekan hämärtävän sitä tosiasiaa, että Toora (viisi Mooseksen kirjaa) kieltää homoseksuaaliset teot ja hyväksyy vain miehen ja naisen yhdistymisen avioliitossa. He tietävät lisäksi, että talmud ja midrash opettavat, että yhteiskunnan pelastava armo vuosisatojen ajan on ollut se, ettei ole suostuttu antamaan muodollista pätevyyttä miesten välisille liitoille.”

Uudessa testamentissa Jeesus opettaa avioliiton pyhyydestä samoin kuin Vanha testamentti. Kristikansan on myös Suomessa herättävä pitämään huolta siitä, että tämä asenne säilyy ainakin kirkoissa.