Nyt on aika todistaa rohkeasti

15.12.2005

Jeesuksen radikaali opetus rakastamisesta on meille haaste: emme saa maalata viholliskuvia, jotka estävät meitä osoittamasta lähimmäisillemme rakkautta ja jakamasta heille parastamme. Rakastavaan kohteluun on oikeus myös kaikilla muslimilähimmäisillämme.

Euroopan islamisoituminen on tosiasia. Englannin suurimpaan moskeijaan mahtuu tällä hetkellä 10.000 henkeä. Rakennuslupaa haetaan 40.000 hengen moskeijalle. Vastaavasti Englannin suurimpaan kristilliseen pyhäkköön, Liverpoolin anglikaaniseen tuomiokirkkoon, mahtuu 3.000 henkeä.

Kristittyinä toivoisimme, että meille suotaisiin muslimimaissa edes lähimain samat oikeudet kertoa uskostamme kuin muslimeilla on länsimaissa. Siihen on vielä pitkä matka. Mutta vaikka meitä ei kohdellakaan islamilaisilla alueilla yhtä suvaitsevasti, meidän on vastustettava kaikkea rasismiin vähänkin viittaavaa.

Evankeliumin julistuksen ja omasta uskosta todistamisen ei tarvitse perustua ylemmyydentunteeseen. Emme saa kuvitella olevamme yhtään parempia ihmisiä kuin esimerkiksi muslimit. Todistuksemme tulee perustua yhden ja ainoan elävän Jumalan omaan todistukseen itsestään ja siitä, miten ihminen pääsee hänen yhteyteensä.

Tämä Jumalan sanan ilmoitusperusta antaa meille sanoman, joka tulee kertoa kaikille ihmisille ihonväristä, uskonnosta tai kansallisuudesta riippumatta. Samalla se opettaa meille oikeaa asennoitumista lähimmäisiin.

Nyt on mahdollisimman huono aika arkailla tämän sanoman esilläpitoa. Ei ole rakkauden mukaista pimittää lähimmäiseltään sitä, mikä hänen olisi elintärkeää tietää. Rakkauden mukaista on kertoa lähimmäiselle se, mitä vastaavassa tilanteessa toivoisimme meille kerrottavan.

Nyt on aika rukoilla rohkeasti

Rukous kuuluu suurimpiin ihmiselle annettuihin lahjoihin. Voiko olla mitään ihmeellisempää kuin että syntinen ihminen voi lähestyä pyhää Jumalaa pyyntöineen ja kiitoksineen! Jos pitää rukousta itsestään selvänä, ei ehkä ole täysin ymmärtänyt, mitä se oikein merkitsee.

Rukoileminen ei vielä takaa, että elämme oikeassa suhteessa Jumalaan. Voimme olla rukouksissamme yhtä täynnä itseämme ja yhtä harhassa kuin muutenkin elämässämme. Jotkin rukouksemme ovat varmasti kauhistuksia Jumalan edessä.

Sitä ihmeellisempää on, että Jumala kuitenkin armossaan kuulee meitä. Hän armahtaa meitä ja vastaa rukouksiimme. Sen tähden voimme rohkeasti lähestyä Jumalaa pieniltäkin tuntuvissa asioissa. Onhan hän kaikkien lastensa Isä.

Monenlaisten omien asioittemme lisäksi meillä on nyt paljon tärkeitä yhteisiä rukousaiheita. Jumala yksin voi kääntää kansamme ja kirkkomme kohtalon. Vain hän voi lahjoittaa eurooppalaisille armon herätä.
Realistisesti katsoen kristinuskon tulevaisuudennäkymät eivät Euroopassa näytä hyvältä. Ihmiset etääntyvät sukupolvi sukupolvelta kauemmas Jumalan sanasta. Laajoja, syviä herätyksiä ei näy missään.

Juuri siksi on tärkeä muistaa, ettemme elä vain tilastojen ja ennusteiden valossa. Elämme Jumalan kansana Jumalan lupausten valossa. Meille on annettu huikea mahdollisuus rukoilla, lähestyä Kaikkivaltiasta vain Jeesuksen armoon turvaten. Jumalan sanan valaisema yhteinen rukouksemme voi vaikuttaa ratkaisevasti ihmisten tulevaisuuteen. Nyt on aika rukoilla rohkeasti.