Suomeksi uskon puolesta

8.12.2005

Kaikki teologinen tutkimus ja keskustelu maailmalla ei suinkaan ole pelkkää kieltämistä ja kritiikkiä, vaikka siltä saattaa vaikuttaa. Myös konservatiivinen teologia elää ja voi hyvin. Tämä käy selvästi ilmi maailman suurimpien kansainvälisten teologikonferenssien raporteista.

Suuri osa kansainvälisestä raamatuntutkimuksesta, raamatunselitysopista ja yleisestä teologiasta suhtautuu vakavasti Raamattuun Jumalan sanana meille ihmisille. Tämä on selvä viimeaikainen käänne teologiassa.

Uskonnonfilosofiassa puolestaan on räjähdysmäisesti kasvanut niiden filosofien määrä, jotka uskovat, että Jumala on olemassa ja että hän on ilmoittanut itsensä ihmiskunnalle juuri Israelin kansan historiassa ja Jeesuksessa.

Tähän asti tästä kehityksestä ja näiden vaikutusvaltaisten filosofien elämästä on ollut saatavilla hyvin vähän suomenkielistä tietoa. Nyt Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka on julkaissut kirjan, joka tuo tämän rakentavan ajatussuunnan anteja suomalaisten ulottuville. Puolimatkan kirja Usko, tieto ja myytit (Tammi 2005) on monellakin tapaa vuoden tärkein alan suomenkielinen kirja. Se on maamme ensimmäinen akateemisen tason yleisteos kristinuskon puolustuksesta moneen vuoteen.

Kirjaan on koottu maailman johtavien filosofien ajatuksia siitä, miksi on perusteltua uskoa Raamatun Jumalan olemassaoloon, hänen tekemiinsä ihmeisiin ja hänen toimintaansa pelastushistoriassa. Myös Raamatun luotettavuutta käsitellään tuoreista näkökulmista. Lisäksi kirja vastaa perusteellisesti useaan kristillistä vakaumusta vastaan esitettyyn syytökseen.

Kirjan radikaalein ajatus on, että Jumalaan uskova kristitty ei välttämättä pakene totuutta eikä niele myyttejä. Niin tekee Jumalan totuuden kieltävä ja torjuva ihminen.

Viime viikolla ilmestyi myös toinen samansuuntainen merkittävä kirja: kristinuskoon aikuisiällä kääntyneen amerikkalaisen journalistin Lee Strobelin tekemiin haastatteluihin perustuva Tapaus Kristus (Aikamedia 2005). Kirjaan on koottu joidenkin maailman johtavien teologien ja tutkijoiden ajatuksia siitä, mitä Jeesuksesta Kristuksesta todella tämän päivän tutkimuksen valossa tiedetään. Kirjassa haastatellut tutkijat ovat kukin oman alansa asiantuntijoita. He kertovat, miten heidän akateeminen tutkimuksensa on johtanut heidät uskomaan Kristuksen ylösnousemukseen ja ainutlaatuisuuteen.

Kirjaa lukiessa ei voi kuin ihmetellä, miksi suomalainen media usein löytää haastateltavaksi uskon totuuksia kiistäviä teologian tutkijoita, kun toisella tavalla ajatteleviakin on olemassa. Molemmat mainitut kirjat kertovat paljon faktoja, joista moni suomalainen on tuskin koskaan kuullutkaan.

Monet ihmiset ovat ymmällään. Da Vinci -koodien, noituuden, astrologian ja erilaisten oppien keskellä on vaikea saada asiallista tietoa siitä, mitä Jeesuksesta oikein tiedetään ja mitä Jumalasta ja Raamatusta voisi perustellusti ajatella. Näistä kirjoista on etsijän hyvä aloittaa. Ne ovat mainioita apuvälineitä niille, jotka kamppailevat uskonkysymysten ja epäilysten kanssa. Lisäksi ne auttavat kristittyjä vastaamaan jokaiselle, joka meiltä kysyy toivomme perustusta.