Etiopia kehottaa luterilaisia kirkkoja parannukseen

21.2.2013

Kuuden miljoonan jäsenen Etiopian evankelinen Mekane Yesus (MY) -kirkko on maailman toiseksi suurin luterilainen kirkko. Helmikuun viidentenä päivänä MY ilmoitti katkaisevansa yhteytensä niiden kirkkojen kanssa, jotka ovat avoimesti hyväksyneet samaa sukupuolta olevien avioliitot. Syynä ovat muun muassa maailman suurimman luterilaisen kirkon, Ruotsin kirkon, ja maailman kuudenneksi suurimman luterilaisen kirkon, Amerikan luterilaisen kirkon ELCA:n, päätökset hyväksyä tällaiset avioliitot.

Vuonna 2009 ELCA päätti avata pastorin viran lesbo- ja homosuhteessa eläville papeille. Vuosi myöhemmin MY lähetti ELCA:lle kirjeen, jossa se ilmaisi syvän surunsa tästä päätöksestä ja kehotti kirkkoa tekemään parannusta ja palaamaan “Jumalan ikuiseen, pyhään ja inspiroituun sanaan”. Vastaavanlaisen kirjeen se on lähettänyt myös Ruotsin kirkolle.

MY sanoo kirjeessään, että sen perusasenne kaikkiin eettisiin kysymyksiin, mukaan lukien homosuhteisiin, perustuu sen ”uskoon Pyhien Kirjoitusten opetusten iankaikkiseen totuuteen, eikä inhimilliseen päättelyyn”. MY kehotti ELCA:a Kristuksen ruumiin yhtenäisyyden tähden perumaan vuoden 2009 päätöksensä.

Etiopian kirkko ei saanut amerikkalaisilta vastausta kirjeeseensä.

Nyt Mekane Yesus -kirkon yleiskokous vahvisti kirkon hallituksen viime heinäkuisen päätöksen, jonka mukaan ”samaa sukupuolta olevien avioliitot hyväksyvien kirkkojen minkään tasoisia kansallisia edustajia ja johtajia ei kutsuta saarnamaan tai puhumaan MY-kirkon seurakuntiin tai muihin kokouksiin. Heitä ei kutsuta mihinkään hengelliseen toimintaan tässä kirkossa.” Vastaavasti myöskään MY-kirkon johtajat ja pastorit eivät vieraile tällaisten kirkkojen synodeissa, hiippakunnissa tai seurakunnissa. Päätöksen myötä katkaistaan myös kaikki ehtoollisen jakaminen ja vastaanottaminen kirkkojen edustajien ja jäsenten välillä.

Mekane Yesus -kirkon alkuperä on Ruotsin kirkossa toimivan Evankelisen isänmaasäätiön EFS:n ja muiden pohjoismaisten järjestöjen lähetystyössä. Suomalaisetkin lähetysjärjestöt ovat pitkään tehneet työtä Etiopiassa. EFS:n kansainvälisen lähetyssihteerin Erik Johanssonin käsityksen mukaan MY haluaa jatkaa yhteyksiään EFS:n kanssa, joka ei ole hyväksynyt Ruotsin kirkon päätöstä homokysymyksessä.

Mekane Yesus -kirkon linjaus voi olla sellainen, johon länsimaiden kristityt eivät ole tottuneet. MY seuraa tässä kuitenkin Uudessa testamentissa monessa kohdin toistettua opetusta pidättäytyä hengellisestä yhteydestä harhaoppisten kanssa, esimerkiksi Room. 16:17; 1. Kor. 5:9–11; 1. Kor. 6:9–11; 1. Tim. 1:8–11; Tiit. 3:10; 2. Joh. 9–10.

Kymmenet luterilaiset kirkot Afrikassa ja muualla ovat ilmaisseet tukensa Mekane Yesus -kirkolle. Niiden joukossa on lähes kahden ja puolen miljoonan jäsenen amerikkalainen Missouri-synodi. Myös noin kuusimiljoonainen Tansanian luterilainen kirkko on ilmaissut Dodoman julistuksessaan vuonna 2010, ettei se hyväksy työyhteyteensä lesbo- tai homosuhteita kannattavia työntekijöitä.

Samalla kun Raamatun auktoriteetin hylkäävä teologia hajottaa kansainvälistä luterilaista kirkkoperhettä, Etiopian kirkko rohkaisee miljoonia luterilaisia pysymään Jumalan sanassa.