Mikä erottaa protestantit katolilaisista

7.2.2013

Yksi tämän hetken uskontotrendeistä on se, että protestanttikristityt liittyvät roomalaiskatoliseen kirkkoon.

Katolinen kirkko on maailman suurin ja vanhin kristillinen kirkko. Siihen kuuluu yli miljardi jäsentä, eli noin joka seitsemäs ihminen maapallolla.

Katolisuus seisoo tukevasti kristikunnan kolmen pääuskontunnustuksen perustalla. Vuonna 2005 julkaistiin suomeksi Katolisen kirkon katekismus. Sen alkuperäinen latinankielinen teksti on vuodelta 1997. Verrattuna oman kirkkomme katekismuksiin teos on massiivinen; sen suomenkielisessä laitoksessa on noin 800 sivua ja 2865 kohtaa.

Siinä on paljon, mistä luterilainen herätyskristitty voi rakentua ja iloita. Se opettaa vaikkapa kolmiyhteisestä Jumalasta, luomisesta, ihmisestä, Kristuksesta ja monista eettisistä kysymyksistä, kuten avioliitosta, avioerosta, homoseksuaalisuudesta ja abortista, sekä lopun ajan tapahtumista ja helvetistä selkeästi ja Raamatun mukaisesti.

Miksi emme siis liittyisi kaikki katoliseen kirkkoon? Siksi, että useat ylipääsemättömät opilliset erimielisyydet edelleen erottavat katolisen ja luterilaisen uskon toisistaan.

Niihin kuuluu muun muassa erikokoinen Raamattu. Katolisessa Raamatussa ovat Vanhan testamentin puolella mukana niin sanotut apokryfiset kirjat, jotka liitettiin siihen katolisessa vastauskonpuhdistuksessa Trenton kirkolliskokouksessa vuonna 1546. Näistä ylimääräisistä kirjoista saadaan perustelut muun muassa kuolleitten puolesta rukoilemiselle.

Toinen erottava tekijä on Raamatun ja kirkon tradition välisen suhteen ymmärtäminen. Ne ovat katolisen katekismuksen mukaan tasavertaiset Jumalan ilmoituksen lähteet. Luterilaiset herätyskristityt puolestaan seuraavat uskonpuhdistuksen alkuperäistä ”yksin Raamattu” -periaatetta. Sen mukaan uskon ja elämän ylimpänä ohjeena on Raamattu, jolle kirkon traditio on alisteinen.

Myös katolisen katekismuksen opetukset Mariasta ja paavin asemasta ovat sillä tavoin Raamatulle vieraita, ettei luterilainen voi mitenkään niihin yhtyä. Kaikkialla katolisessa maailmassa rukoillaan Mariaa, koska hänen katsotaan pelastavan ja välittävän Jumalan armon. Jeesus on monen uskonelämässä kaukaisempi ja vieraampi kuin Maria, jonka nähdään auttavan ja johon rukouksissa turvaudutaan.

Myös nykyinen paavi on innokas Maria-kultin ylläpitäjä. Hän muun muassa lopetti uudenvuodenpuheensa seuraavasti: ”Auttakoon neitsyt Maria, jota tänään kunnioitamme arvonimellä Jumalan Äiti, meitä katselemaan Jeesuksen, rauhan Ruhtinaan kasvoja. Tukekoon hän [Maria] meitä ja olkoon kanssamme tänä uutena vuotena, ja hankkikoon hän meille ja koko maailmalle rauhan lahjan. Amen.”

Lisäksi katolisen katekismuksen opetukset kiirastulesta ja aneista ovat Raamatulle vieraita. Katolinen kirkko Suomessa tarjoaa tänäkin päivänä verkkosivuillaan seitsemän eri tapaa, joilla saa “täydellisen aneen itselleen tai kuolleiden uskovien sielujen hyväksi kaikista synnin ajallisista rangaistuksista.”

Ajatus liittyä katoliseen kirkkoon ei siis ole yksin Raamattuun pitäytyvälle protestanttikristitylle hyvä vaihtoehto. Se ei kuitenkaan estä protestanttia oppimasta kaikkea hyvää katolisten kristittyjen opetuksesta ja elämäntavasta.