Arvioi ajan henkeä

14.2.2002

Jokaisella aikakaudella on tietty oma Zeitgeist, ajan henki. Se tarkoittaa suurin piirtein niitä perusarvoja ja uskomuksia, jotka ovat kullekin aikakaudelle ominaisia. Mitä vahvempi ajan henki, sitä yhdenmukaisempaa tiettynä aikakautena elävien ihmisten ajattelu on. Pinnallisen moninaisuuden alta paljastuu uskomattoman voimakas yhdenmukaisuus näkemyksissä ja arvostuksissa.

Ajan henki vaikuttaa lähes kaikessa ja lähes kaikkeen. Se ohjaa julkista keskustelua ja määrittelee, mitä on poliittisesti korrektia sanoa ja mitä ei. Se vaikuttaa akateemisen tutkimuksen suuntautumiseen muun muassa ohjaamalla apurahojen virtaamista ja tutkimuskohteiden valintoja.

Ajan henki vaikuttaa kirkossa, kaduilla ja kodeissa. Kukaan ei ole vapaa sen vaikutuksesta.

Nykyiset tiedonvälityskanavat, niiden omistussuhteet ja ohjelmien tekotavat mahdollistavat voimakkaan yhdenmukaisuuden ohjelmien sisällöllisessä ideologiassa. Uutislähetyksiä on nykyään enemmän kuin koskaan aikaisemmin, aamusta iltaan. Kuitenkin kaikkien eri kanavien uutislähetykset ovat hyvin samanlaisia – kuvia ja korostuksia myöten. Useinhan ne ovatkin saman kansainvälisen uutistoimiston tuottamia.

Ajan henki ulottuu niihin sanoihin saakka, jotka kuvaavat kunkin ajan korostuksia. Jokaiselle aikakaudelle ovat luonteenomaisia tietyt avainsanat.

Kristitylle on elintärkeää kyetä tunnistamaan ajan hengen vaikutus. Kristillinen usko on sisäiseltä olemukseltaan alusta alkaen ollut ajan hengen vastainen. Aina kun se ajanmukaistetaan, se menettää suolansa, kuihtuu ja kuolee. Näin on siksi, että ajan henki aina väistämättä on tuomittu vaihtumaan ja kuolemaan pois. Aito kristillinen usko on aina Jumalan Hengen työtä, ja Jumalan Hengen työ on aina Jumalan sanan mukaista ja aina myös ajan hengen vastaista.

Ajan hengen vaikutus kristikunnassa näkyy siinä, että se korostaa julistuksessaan ja työssään samoja asioita kuin ympäröivä kulttuurikin, joskus vain hieman pehmeämmin. Ajan henkeen mukautuneella kirkolla tai kristityllä ei ole mitään erityisesti omaa sanottavaa. Kun julistetaan Jumalan sanaa, se on valmiiksi mukautettu oman aikakauden hengen luomaan muottiin sopivaksi. Niinpä julistus on vain muodollisesti Jumalan sanaa. Sisällöllisesti se on ympäröivän kulttuurin arvojen heijastusta, joskus jopa vain ympäröivän kulttuurin käyttämien avainfraasien toistoa.

Ainoa mahdollisuus välttää ajan hengen voimakas vaikutus omassa elämässä ja työssä on antaa Jumalan sanan vaikuttaa elämäänsä ja ajatteluunsa pintaa syvemmin. Se merkitsee suostumista elinikäiseen reformaatioon, jatkuvaan uskonpuhdistukseen. Se merkitsee jatkuvaa taipumista parannukseen niissä asioissa, joissa on seurannut enemmän omaa henkeään ja ajan henkeä kuin Jumalan Henkeä, joka on sitoutunut Sanaan.

Kristityt tarvitsevat tässä asiassa myös toisiaan. Kukaan ei yksinään kykene pitkään soutamaan vastavirtaan ajan virrassa. Tarvitaan yhdessä toisinajattelevien kristittyjen terveen ja tasapainoisen yhteisön tuki. Muun muassa sellainen Jumalan seurakunnan olisi tarkoitus olla.