Voiko kristinuskon osoittaa vääräksi?

8.3.2007

Apostoli Paavalin mukaan kristinuskon voi osoittaa vääräksi. Jos Kristus ei noussut kuolleista – ruumiillisesti, ajassa ja paikassa – koko kristinusko murskautuu.

Ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 15 Paavali lataa kuusi väistämätöntä seurausta siitä, jos Jeesuksen historiallinen ylösnousemus ei pidäkään paikkansa.

Ensinnäkin kristittyjen kaikki saarnat ovat turhia ja tyhjänpäiväisiä. Alkukristillisen saarnan ytimessä on sanoma ylösnousseesta Kristuksesta. Jos hän ei noussutkaan kuolleista, saarnat ovat perätöntä pötyä. Myös kaikkien kristittyjen usko on silloin turhaa, virheellistä ja väärää. Silloin kristityt myös osoittautuvat valehtelijoiksi. He ovat syyllistyneet antamaan Jumalasta väärän todistuksen, koska ovat sanoneet hänen herättäneen Jeesuksen kuolleista, mitä hän ei tietenkään ole tehnyt, jos Jeesus ei ole noussut kuolleista. Ja mikä pahempaa, jos Jeesus ei noussutkaan kuolleista, neljäs seuraus on Paavalin mukaan se, että meillä ei ole syntien anteeksiantamusta. Näin on, koska silloin Jeesus ei olekaan Vanhan testamentin lupaama Messias. Meillä ei olekaan Vapahtajaa. Silloin kaikki uskossa kuolleet joutuvatkin helvettiin, koska he uskovat väärään Messiaaseen. Lopuksi Paavali summaa: jos Jeesus ei noussut kuolleista, me olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat.

Nykyajan ihmiset eivät useinkaan ymmärrä Paavalia tässä kohden. Lukuisien nykyteologienkaan mielestä sillä ei olisi merkitystä, vaikka Jeesuksen ruumis löytyisikin. Muun muassa tunnettu amerikkalainen radikaaliteologi Dominic Crossan toteaa, ettei ainakaan hänen uskonsa siitä tuhoutuisi. Miten kaukana tällainen asenne onkaan Paavalin ajattelusta! Kaikkien ensimmäisten kristittyjen tavoin Paavali rakensi julistuksensa, toimintansa ja koko elämänsä tämän yhden kortin varaan: Jeesus on noussut ruumiillisesti kuolleista.

Ympäri maailmaa pian levitettävä elokuva ja kirja kertovat Jeesuksen perhehaudan löytyneen. Sieltä väitetään löytyneen Jeesuksen, hänen vaimonsa Marian ja heidän poikansa Juudaksen jäännöksiä. Miksi kristityt vaivautuvat tutkimaan tällaisia elokuvan tekijöiden väitteitä ja osoittamaan ne kohta kohdalta täysin perättömiksi? Siksi, että ne koskettavat uskomme ydintä – sitä mistä koko kristinuskon totuus riippuu: Herramme Jeesuksen ruumiillista ylösnousemusta.

Milloinkahan saamme nähdä pätevien tutkijoiden tekemän maailmanluokan dokumentin, jossa kerrottaisiin, miten hyvät syyt meillä on uskoa Jeesuksen ylösnousemukseen?

Useat tutkijat ovat osoittaneet, miten kiistattomasti Jeesus on elänyt ja miten mahdotonta on selittää hänen elämänsä loppua ja kristinuskon syntyä, ellei oleteta ylösnousemuksen ja opetuslasten kokemien ilmestysten olevan totta. Jeesuksen ylösnousemuksen todellisuuden puolesta puhuvat historialliset tosiasiat ovat vakuuttavat. Sen tietää, jos on tutustunut niihin.

Yksi joka on tutustunut, on maailman johtaviin ylösnousemusasiantuntijoihin kuuluva Uuden testamentin tutkija N.T. Wright, joka kirjassaan Jumalan Pojan ylösnousemus kiteyttää asian hyvin: ”Kaikesta tästä johtuen olen sitä mieltä, että historioitsijalla, olkoonpa hän miten hyvänsä suuntautunut, ei ole muuta vaihtoehtoa, kuin että hänen täytyy hyväksyä tyhjä hauta ja ”kohtaamiset” Jeesuksen kanssa ”historiallisina tapahtumina … ne tapahtuivat todellisina tapahtumina, olivat merkittäviä tapahtumia, ne ovat, historioitsijoiden edellyttämässä tavallisessa mielessä, todistettavissa olevia tapahtumia: historioitsijat voivat ja heidän tulisi kirjoittaa niistä. Me emme voi selittää varhaista kristinuskoa ilman niitä.”