Uusi kylmä sota kasvattaa vainoa

6.3.2008

Maailman evankelisen liiton (WEA) vuosiraportti ennustaa uuden kylmän sodan aikakautta, kun maailman jakautuminen kolmeen blokkiin jatkuu. Ensimmäisen ryhmän muodostavat Nato-maat ja niiden yhteistyökumppanit. Toisessa blokissa ovat Venäjä, Kiina ja muut Shanghain yhteistyöjärjestössä (SCO) mukana olevat valtiot. Kolmas suuri ryhmittymä ovat ne 57 muslimivaltiota, jotka ovat muodostaneet Islamilainen konferenssi -järjestön (OIC).

Kaikissa näissä ryhmittymissä on myös suuria sisäisiä jännitteitä. Amerikan ja Euroopan välillä on jännitteitä, samoin Venäjän ja Kiinan. Muslimivaltioita puolestaan jakavat sunnalaisten ja shiialaisten väliset kiistat. Kuitenkin jokainen näistä yhteenliittymistä on ennen kaikkea kiinnostunut säilyttämään valta-asemansa ja puolustamaan omia etujaan.

Sekä muslimimaiden blokin sisällä että SCO:n mailla on käytössään valtavat energiaresurssit. Siksi ne eivät enää ole niin riippuvaisia hyvistä suhteista länsimaihin. Tämä taas merkitsee, että niiden ei myöskään tarvitse välittää Yhdysvaltojen ja Euroopan ihmisoikeusvaatimuksista yhtä paljon kuin aikaisemmin. Nato-maat tietävät tämän, ja siksi niillä onkin kiusaus olla vaatimatta yhtä sitkeästi kuin aikaisemmin muita maita noudattamaan ihmisoikeuksia.

Länsimaiden ja Kiina–Venäjä-allianssin väliset eturistiriidat johtavat WEA:n raportin mukaan useasti siihen, että ainoita voittajia ovat muslimimaat. Raportti antaa esimerkkejä siitä, miten sekä Nato että Kiina ja Venäjä ovat antaneet tukea radikaaleille islamilaisryhmittymille pyrkiessään vahvistamaan asemiaan tietyllä alueella. Vain Nato-maiden ja SCO-maiden yhteistyö voisi raportin mukaan pysäyttää muslimi-imperialismin muodostaman uhan maailmassa.

Edellä kuvattu maailmanpoliittinen tilanne ei ole omiaan jarruttamaan havaittavissa olevaa kristittyjen vainojen lisääntymistä. Toisaalta miljoonien muslimien muutto länsimaihin on myös avannut uusia mahdollisuuksia. Viime vuoden tammikuussa 50-vuotias iranilaisnainen Mina Ahadi perusti Saksaan Entisten muslimien keskusneuvoston (Zentralrat der Ex-Muslime).  Sen jälkeen vastaavanlaisia järjestöjä on perustettu myös Englantiin, Hollantiin ja eräisiin Pohjoismaihin.

Mina Ahadi sanoo perustaneensa entisten muslimien neuvoston kiinnittääkseen huomiota siihen, miten vaikeaa on luopua islamista. Sittemmin Ahadi on joutunut turvautumaan poliisin suojeluun. Hollantilaisen järjestön perustajaa, 22-vuotiasta Eshan Jamia on myös uhkailtu sekä ennen järjestön perustamista että sen jälkeen.

Kaikkien maailman kristittyjen tulisi antaa täysi tukensa ja solidaarisuutensa erilaisesta vainoamisesta ja syrjinnästä kärsiville kristityille. Länsimaalaiset ovat aivan liian kauan kääntäneet heille selkänsä. Jos me suomalaiset kristityt tuemme heitä nyt, he voivat antaa tukensa meille, kun tulee meidän vuoromme kokea oma osuutemme syrjinnästä ja vainosta. Raamatun mukaan se tulee jossakin muodossa jokaisen osaksi, joka tahtoo elää Jumalan tahdon mukaan tässä langenneessa maailmassa. On myös tärkeää muistaa, että Jumala itse on kaikkien syrjittyjen auttaja.