Rohkaiseva esimerkki Norjasta

6.4.2006

Kaikille evankelioimis- ja lähetystyötä tekeville löytyy rohkaiseva, esimerkiksi kelpaava malli Norjasta. Norjan luterilainen lähetysliitto (NLM) on Pohjolan suurin luterilainen kotimaassa ja ulkomailla työtä tekevä lähetysjärjestö. Pitkästä iästään huolimatta se on onnistunut säilyttämään näkynsä elävänä sekä lähetyskentillä että Norjassa.

Viime aikoina NLM on panostanut erityisesti 20–30-vuotiaiden tulevaisuuden johtajien koulutukseen. Järjestön viime kuussa pidetyille koulutuspäiville osallistui lähes 150 nuorta johtajanalkua.

Päivillä pidettiin selkeästi esillä liikkeen luovuttamattomia arvoja, kuten Raamatun arvovaltaa ja Kristuksen ainutlaatuisuutta. NLM korostaa erityisesti, että lähetystyötä ei tehdä vain sosiaalisista syistä. Lähetystyö ei ole vain ihmisten fyysistä ja henkistä auttamista, vaikka se tietenkin on sitäkin. Lähetystyötä tehdään ennen kaikkea siksi, että ilman uskoa Kristukseen ihminen hukkuu iankaikkiseen kadotukseen. NLM:lle on luovuttamaton ja keskeinen arvo julistaa evankeliumia Kristuksesta. Kaikkien ihmisten kaikkialla on saatava kuulla Vapahtajasta, joka on ainoa tie Jumalan yhteyteen.

Nuoret johtajiksi aikovat asetettiin selkeän haasteen eteen. ”Jos voit allekirjoittaa nämä arvot, täällä saattaa olla paikkasi. Jos nämä eivät ole sinun arvojasi, tämä liike ei ehkä ole sinun työpaikkasi.”

Järjestö korostaa myös voimakkaasti itsenäisyyttä suhteessa kirkkoon. NLM kerää vuosittain yhteensä noin 150 miljoonaa kruunua (19 miljoonaa euroa) suoria henkilökohtaisia lahjoituksia. Se ei saa suoraan Norjan kirkolta käytännöllisesti katsoen yhtään rahaa. Liikkeen johtaja Ole Tulluan kiittelee Norjan kristikansan uhrialttiutta ja pitää taloudellista riippumattomuutta muun itsenäisyyden ehtona.

Tulluan on Pohjoismaiden ensimmäinen lähetysliikejohtaja, joka on sanonut avoimesti, että jos Norjan kirkko toteuttaisi Ruotsin mallin mukaisen kirkollisen homoparien siunaamistoimituksen, hän katsoisi oman kuulumisensa Norjan kirkkoon käyvän omantunnonsyistä mahdottomaksi. NLM on ottanut aktiivisesti kantaa avioliiton puolesta sekä mediassa että omassa työssään.

Liikkeen dynaamiset toimintatavat näkyvät monissa asioissa. Lähetystyössä sen strategiana on mennä sinne, missä Kristusta ei ole vielä julistettu. Järjestö onkin ollut mukana perustamassa seurakuntia maissa, joissa eletään täysin pioneerilähetystilanteessa, esimerkiksi Mongoliassa ja Kiinassa.

Myös kotimaassaan Norjassa NLM tekee monella tapaa kasvavaa ja strategisesti tärkeää työtä. Muutamilla paikkakunnilla on nuorisoherätystä. Järjestö on viime vuosina muuttanut joitakin paikallisosastojaan itsenäisiksi seurakunniksi. Niiden ja monien muiden keskustensa kautta se tekee myös mittavaa diakonia- ja perhetyötä. Lisäksi liike tekee laajaa radiotyötä, ja se omistaa yhden Norjan mediakorkeakouluista; siitä valmistuu melkein kolmannes norjalaisista journalisteista.

Yksi NLM:n erityispiirre on se, että vaikka siinä on mukana monta teologian tohtoria ja maisteria, siinä ei ole työssä ainoatakaan pappia. Liikkeen luja pitäytyminen Raamatun sanomaan, itsenäisen aseman säilyttäminen, joustavat ja dynaamiset työskentelytavat sekä Jeesuksen julistaminen ainoana pelastajana kaikille maailman ihmisille kelpaavat hyvin esimerkiksi ja rohkaisuksi myös meille suomalaisille.