Jeesuksen ylösnousemuksen merkitys meille

13.4.2006

Vaikka Jeesuksen ylösnousemusta muistellaan erityisesti pääsiäisenä, sen merkitys ulottuu ihmiskunnan jokaiseen päivään.

Uusi testamentti puhuu Jeesuksen ylösnousemuksesta mahdollisimman  konkreettisesti ruumiillisena. Jeesuksella oli kuolleista noustuaan sama ruumis, joka hänellä oli ollut elämänsä aikana ja joka oli hänen ristiinnaulitsemisensa jälkeen pantu hautaan. Se oli aineellinen ruumis, jossa oli lihaa ja luita, ja se esiintyi ajassa ja paikassa historiassa. Tästä puhutaan lisää lehtemme keskiaukeamalla.

Joskus sanotaan, ettei Jeesuksen ylösnousemusruumis ollut sama kuin se, jossa hän eli ennen kuolemaansa, tai ettei se ollut aineellinen, tai että ylösnousemus ei todella tapahtunut ajassa ja paikassa historiassa. Tällainen puhe vääristää Uuden testamentin todistuksen.

Se ruumis, jossa Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen ilmestyi, oli tietysti täysin uudenlainen ja muuttunut. Ylösnousemusta edeltänyt ruumis oli maallinen, katoavainen, alhainen, heikko, kuolevainen ja sielullinen. (1. Kor. 15:40–44) Se oli samanlainen kuin meidän ruumiimme, joka on riippuvainen ruoasta, sairastuu, vammautuu, vanhenee, rappeutuu ja lopulta kuolee.

Ylösnousemuksen jälkeinen ruumis sen sijaan oli taivaallinen, katoamaton, kirkastettu, voimakas, kuolematon ja hengellinen. Se ei ole riippuvainen ruoasta, ei sairastu, vammaudu, vanhene, rappeudu eikä kuole.

Mitä merkitystä tällä kaikella on minulle?

Hyvinkin paljon. Ennen kaikkea on mielenkiintoista, miten apostoli Paavali liittää Jeesuksen ylösnousemuksen meidän omaan kuoleman jälkeiseen elämäämme. Paavali sanoo: ”Jos siis teissä asuu Jumalan Henki, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, niin hän, joka herätti Kristuksen kuolleista, on tekevä eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne teissä asuvan Henkensä voimalla.”

Meidätkin herätetään siis kuolleista, ja mekin saamme uuden muuttuneen ylösnousemusruumiin. Millainen Jeesus nyt on taivaassa, ”sellaisia tulevat olemaan taivaalliset ihmiset”, Paavali kirjoittaa. Ja niin kuin meillä nyt on samankaltainen ruumis kuin Jeesuksella oli elämänsä aikana, samoin meillä kerran, kuolemamme jälkeen ylösnousemuksessa, on samankaltainen ruumis kuin Jeesuksella on jo nyt. ”Niin kuin me nyt olemme maallisen ihmisen kaltaisia, niin me tulemme kerran taivaallisen ihmisen kaltaisiksi.” Melkoinen tulevaisuus odottaa kaikkia Jeesukseen uskovia.

Myös ei-uskovat nousevat Raamatun mukaan kuolleista. Hekin saavat ylösnousemuksessa kuolemattoman ylösnousemusruumiin. Mutta he viettävät iankaikkisuutensa helvetissä, koska he eivät elämänsä aikana uskoneet Jeesukseen syntiensä sovittajana. Tämä on Raamatun selvä opetus ja todistus.

Mutta mistä tiedämme, että se on totta?

Tiedämme sen siitä, että Jeesus, joka näin opetti, nousi kuolleista. Herättämällä Jeesuksen kuolleista Jumala osoitti Jeesuksen olevan hänen oma rakas Poikansa, jonka jokainen sana on taattu. Herättämällä Jeesuksen kuolleista Jumala osoitti myös, että hän toivottaa kaikki maailman ihmiset tervetulleeksi yhteyteensä. Jeesuksen ristinuhrin tähden Jumala on sydämessään tehnyt sovinnon ihmisen kanssa. Kysymys on siitä, suostummeko omalla kohdallamme tähän sovintoon.