Puheenvuoro kirkolliskokouksessa 3.11.2009 (3)

Lakivaliokunnan mietintö 2/2009 piispainkokouksen esityksestä 1/2008, joka koskee kanttorinviran kelpoisuutta, ja kirkkohallituksen esityksestä 5/2008, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista

Vastauspuheenvuoro tiistaina 3 päivänä marraskuuta 2009 klo 13.00

En ole sanonut, että se on joku kirkon edustaja, sanoin, että tätä voidaan tulkita näin ja se on se ongelmallisuus.