Puheenvuoro kirkolliskokouksessa 3.11.2009 (4)

Lakivaliokunnan mietintö 2/2009 piispainkokouksen esityksestä 1/2008, joka koskee kanttorinviran kelpoisuutta, ja kirkkohallituksen esityksestä 5/2008, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista

Vastauspuheenvuoro tiistaina 3 päivänä marraskuuta 2009 klo 13.00

Lainoppinut asiantuntija Eskolle sellainen asia, että en ainakaan itse epäile yhtään näitten tuomioistuinten asiantuntemusta ja toimivuutta, vaan yritän työskennellä sen eteen, että näitä kysymyksiä, jotka koskettavat kirkon oppia ja tunnustusta, ei tarvitse käsitellä siellä lainkaan. Ettei ajauduta sellaiseen tilanteeseen, jossa me joudumme menemään niin pitkälle, että käsitellään siellä.