Puheenvuoro kirkolliskokouksessa 3.11.2009 (1)

Lakivaliokunnan mietintö 2/2009 piispainkokouksen esityksestä 1/2008, joka koskee kanttorinviran kelpoisuutta, ja kirkkohallituksen esityksestä 5/2008, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista

Vastauspuheenvuoro tiistaina 3 päivänä marraskuuta 2009 klo 13.00

Herra arkkipiispa. Esityksen kannattajat ovat laskelmieni mukaan käyttäneet yli 10 kertaa sanaa ”mielikuvien luominen” luonnehtimaan esityksen vastustajien puheenvuoroa. Tähän on todettava, että ei kaikki mielikuvien luominen ole ongelmallista. Esimerkiksi jos merille lähtijöille luodaan mielikuva mallista myrskystä ja sillä pyritään motivoimaan pelastusliivien käyttöä, se on aivan viisasta. Ratkaiseva kysymys on se, ovatko luodut mielikuvat perusteltuja vai liioiteltuja. Sen sijaan, että esityksen kannattajat syyttävät esityksen vastustajia retorisesti mielikuvien luomisesta, he voisivat kertoa konkreettisesti, mikä estää esitettyjen mielikuvien mahdollisen toteutumisen.