Mannerlaatat liikkuvat Pohjoismaiden kirkollisessa elämässä

27.8.2009

Norjassa on kesän aikana tehty kaksi suurta ratkaisua kirkollisten järjestöjen yleiskokouksissa. Pohjoismaiden suurin luterilainen sisä- ja ulkolähetysjärjestö Misjonssambandet (NLM) päätti hylätä liikkeen hallituksen esityksen perustaa kirkkokuntarekisteri niitä jäseniään varten, jotka eivät enää halua kuulua Norjan luterilaiseen kirkkoon. 561 edustajaa äänesti rekisterin luomista vastaan, 314 sen puolesta. Liikkeen pääsihteeri Ola Tulluan, joka on itse eronnut kirkosta, sanoo uskovansa, että seuraavassa yleiskokouksessa kolmen vuoden päästä päätös rekisterin suhteen tulee olemaan myönteinen. Yleiskokous velvoitti hallitusta selvittämään siihen mennessä tällaisen uuden, oman kirkollisen jäsenyyden merkityksen liikkeelle.

Misjonssambandetin pienempi sisarliike, sisälähetykseen keskittyvä Indremisjonsforbundet (IMF), sen sijaan päätti vastaavassa kokouksessaan perustaa tällaisen uuden kirkkojäsenyyden. Päätös syntyi ylivoimaisella äänten enemmistöllä: 230 puolesta, 23 vastaan. IMF:n vasta väistynyt pääsihteeri Karl Johan Hallaråker ei aio erota kirkosta, mutta toteaa, että herätysliikkeet Norjassa eivät ole ottaneet etäisyyttä kirkkoon, vaan kirkko on päätöksillään ottanut etäisyyttä herätysliikeväkeen.

Tämän kesän jälkeen on joka tapauksessa selvää, että Norjan kirkon kahden suurimman herätysliikejärjestön piirissä etsitään uutta suhtautumista kristillisestä uskosta ja etiikasta etääntyvään Norjan kirkkoon. Kolmannessa suuressa norjalaisliikkeessä Normisjonissa on meneillään samantapainen kehitys.

Ruotsissa kesän suurimpia kirkollisia ratkaisuja oli maan suurimman sisä- ja ulkolähetysjärjestön Evangeliska Fosterlandsstiftelsenin (EFS) ero Ruotsin kirkon yhteisestä kansainvälisestä työstä siksi, että sillä voisi taas olla omia lähetystyöntekijöitä ja omia lähetystyön projekteja. EFS ottaa siis oman lähetystyönsä omaan hallintaansa.

Ruotsin kirkon kirkkohallitus teki kesän aikana kirkolliskokoukselle esityksen, jonka mukaan kristillinen avioliitto tulee uudelleen tulkita niin, että se sisältää myös samaa sukupuolta olevat parit. Esitystä valmistellut teologinen komitea tekee avoimesti selväksi, että se tällä uudelleentulkinnalla eristäytyy maailmanlaajasta kristikunnasta kautta aikojen, samoin omasta traditiostaan ja muista kristillisistä kirkoista Ruotsissa. Samalla se eristäytyy tietenkin myös Raamattuun pitäytyvistä kilvoittelevista homoseksuaaleista.

Tanskassa toinen suuri luterilaisessa kirkossa toimiva sisälähetys Luthersk Mission laatii parhaillaan tuoretta strategiaa työlleen. Yksi selvä tavoite on perustaa uusia itsenäisiä seurakuntia tarpeen mukaan. Samoin toimivat nykyään melkein kaikki suurimmat sisälähetykset Pohjoismaissa Suomea lukuun ottamatta.

Tässä yhteydessä ei ole mahdollisuutta ottaa kantaa kaikkiin edellä mainittuihin kehityssuuntiin. Yksi asia on kuitenkin tämän kesän jälkeen täysin selvää: kirkon ja herätysliikkeiden vuosia jatkunut rauhaisa rinnakkaiselo Pohjoismaissa on kirkkojen uuden teologisen kehityksen seurauksena tullut uudenlaiseen vaiheeseen. Tämän tunnustamatta jättäminen olisi pään laittamista pensaaseen.