Kysymys Jeesuksesta pelastajana piispanvaalissa

7.9.2006

”Miten näet kristinuskon suhteessa muihin uskontoihin?” Tämä on kristillisen uskon kannalta erittäin keskeinen kysymys. Sitä kysytään juuri nyt ajankohtaisissa piispanvaaleissa käytössä olevassa vaalikoneessa Porvoon hiippakunnan piispaehdokkailta.

Vaalikone tarjoaa neljä vastausvaihtoehtoa. Ensimmäinen kuuluu: ”Ainoa tie pelastukseen kulkee Jeesuksen Kristuksen kautta, siispä Jumalan voi löytää vain kristinuskon kautta.” Yksikään vaalikoneen kysymyksiin vastanneista ehdokkaista ei usko tähän vastausvaihtoehtoon. Ainoastaan yksi ehdokas, Henrik Perret, joka ei vastannut vaalikoneeseen vaan kommentoi kysymyksiä omilla verkkosivuillaan, kokee tämän vastausvaihtoehdon omakseen.

Kolmen ehdokkaan, Helene Liljeströmin, Anders Laxellin ja Martin Fageruddin, mukaan ”suhtautumisessa muihin uskontoihin kysymys totuudesta ei ole ratkaiseva.”

Yhden ehdokkaan, Henric Schmidtin, mukaan ”totuus voi ilmetä eri tavoin eri kulttuureissa, eri traditioissa ja eri aikoina”.

Kahden ehdokkaan, Gustav Björkstrandin ja Bo-Göran Åstrandin, näkemyksen mukaan ”täydellisin tie Jumalan yhteyteen on kristillinen evankeliumi, mutta muiden uskontojen sanomat ovat arvokkaita siinä määrin kuin ne ovat yhdenmukaisia sen kanssa.”

Piispaehdokkaat jakautuvat vaalikoneelle antamiensa vastausten perusteella neljään ryhmään. Schmidt pitää uskonnollista totuutta täysin suhteellisena; se vaihtelee kulttuurista ja ajasta toiseen. Tämä näkemys ei ole älyllisesti kestävä. Liljeström, Laxell ja Fagerudd kuulostavat hyvin postmoderneilta: ”Totuus ei ole ratkaiseva.” Tämäkään näkemys ei ole älyllisesti sen enempää kestävä kuin uskottavakaan. Jos totuus ei ole ratkaiseva, miksi pitäisi kunnioittaa muiden näkemyksiä? Ja mistä voi tietää olevan totta, että totuus ei ole ratkaiseva?

Molemmat edellä mainitut näkemykset tuhoavat perinteisen lähetystyön. Lähetystyö perustuu vankasti siihen, että kristinusko on totta.

Björkstrand ja Åstrand liikkuvat lähempänä perinteistä kristillistä näkemystä. On kuitenkin aivan eri asia sanoa heidän tavallaan, että ”evankeliumi on kaikkein täydellisin tie Jumalan yhteyteen”, kuin sanoa, että ”evankeliumi on ainoa tie Jumalan yhteyteen”. Edellisen näkemyksen mukaan Jumalan luokse voisi olla muitakin teitä.

Piispaehdokkaista ainoastaan Henrik Perret on selvästi lausunut julki kannattavansa klassista Raamattuun perustuvaa näkemystä, joka on ilmaistu jo Apostolien teoissa. Sen mukaan Jeesus Kristus on ehdottomasti ainoa pelastaja: ”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.” (Apt. 4:12)

Kirkkomme tarvitsee piispoja, jotka puolustavat lujasti raamatullista uskoa. Mitä keskeisimmästä uskonkohdasta on kyse, sitä tärkeämpää tämä on. Mikä voisi olla keskeisempää kuin totuus, että Jeesus on ainoa pelastustie?