Kuuluuko Hyvän Paimenen ääni

28.2.2002

Jos Raamatun sana saisi ratkaista asian, homokysymyksessä ei olisi mitään epäselvää. Myös piispa Wille Riekkinen ja teologian tohtori Kari Kuula sanovat kirjassaan Paavalin jalanjäljissä, joka liittyy parhaillaan menossa olevaan TV-sarjaan: ”Raamatussa pidetään homoseksuaalisuutta kaikissa muodoissaan vääränä” (s. 74).

Riekkinen ja Kuula esittävät kuitenkin sen ajatuksen, että ”homoseksuaalisuuteen viittaavien Raamatun kohtien totuusarvo ei määräydy siitä, että ne löytyvät Raamatun kansien välistä, vaan niitä on arvioitava niin sanotun järkikriteerin valossa” (s. 78). Näin piispa Riekkinen ja tohtori Kuula ovat myös omalla kohdallaan tehneet ja päätyneet siihen, että kristitty eetikko voi pitää homoseksuaalisuutta yhtenä hyväksyttävänä seksuaalisuuden muotona (s. 78).

Riekkisen ja Kuulan kirjassa on klassisen kristinuskon kannalta useita ongelmallisia kohtia: opetus ei-uskovien raukeamisesta kuoleman jälkeen olemattomuuteen (s. 117), persoonallisen Saatanan olemassaolon kyseenalaistaminen (s. 44),  Jeesuksen ruumillisen ylösnousemuksen  selittäminen henki-ylösnousemukseksi (s. 113) ja etiikassa homoseksuaalisuuden hyväksymisen lisäksi myös ”turvallisen sinkkuseksin” hyväksyminen (s. 70). Eivätkö piispa ja pastori näillä kristillisten kirkkojen kannalta uudenlaisilla opetuksilla ja etiikalla ole jo livenneet pappisvalastaan, jonka mukaan heidän pitäisi opettaa Raamatun mukaisesti? Kirjassa on lisäksi melko epäselvä opetus Jeesuksen sijaissovittavasta uhrikuolemasta meidän puolestamme ristillä (s. 32) ja Jeesuksen jumaluudesta (luku 3, erityisesti s. 30). Kirjan tarkempi arvostelu on tämän lehden sivulla 11.

Homokysymyksessä kokonaiskirkon kannalta ratkaisevaa on nyt se, mitä muut piispat jatkossa sanovat: pysyvätkö he aikaisemmissa homoseksuaalisuuden selkeästi torjuvissa virallisissa kannanotoissaan.

Huovinen ja Laulaja ovat jo ehtineet ilmoittaa, etteivät he lähde siunaamaan homopareja. Piispojen erimielisyys tässä kysymyksessä osoittaa sen, ettei uskonasioita voi ratkaista kysymällä, mitä piispat sanovat, tai edes mitä kirkko sanoo, vaan kysymällä, mitä Raamattu sanoo.

Hyvän Paimenen ääni kuuluu

Odotellessaan virallisten paimentensa tulevia kannanottoja kristikansa voi löytää Paavalia yleensä ja homokysymystä erityisesti koskevan selvän raamatullisen äänen muista lähteistä.

Paavali-tutkimukseen erikoistuneelta dosentti Timo Eskolalta, joka julkisuudessa on arvostellut Kari Kuulan ja Wille Riekkisen Paavalia koskevia opetuksia, on juuri ilmestynyt kirja Paavali, kärsimyksen ja lohdutuksen apostoli. Tässä kirjassa hän ei lainkaan ota kantaa Kuulan ja Riekkisen opetuksiin, vaan pyrkii avaamaan Paavalin ajattelua sellaisena kuin se löytyy Raamatusta.

Hyvin ajankohtainen kirja on myös lähiviikkoina ilmestyvä toimittaja Pasi Turusen kirja Homoseksualismi – rakkautta ja rajoja. (Katso arvostelu sivulla 12.) Turusen kirja on erittäin selkeä puheenvuoro sekä terveen järjen että Raamatullisen etiikan puolesta homokysymyksessä.