Kuka on kristitty?

28.8.2008

Kristitty-nimitystä voidaan käyttää ainakin kahdessa ratkaisevasti erilaisessa merkityksessä.  Voidaan puhua niistä ihmisistä, jotka ovat jonkin kristillisen kirkon jäseniä. Tällöin kristityt erotetaan esimerkiksi muslimeista tai hinduista. Suomalaisista kristittyjä on tässä merkityksessä noin 84 prosenttia. On kuitenkin ilmeistä, että sanalla on syvempikin merkitys.

Kristityiksi kutsutaan myös niitä, jotka eivät ainoastaan kuulu johonkin kirkkoon, vaan ovat lisäksi henkilökohtaisen vakaumuksensa ja uskonsa puolesta kristittyjä. He uskovat, ettei Jeesus ole Vapahtaja vain kristillisen opin mukaan , vaan että hän on myös heidän henkilökohtainen Vapahtajansa. He tiedostavat olevansa syntisiä Jumalan edessä ja tarvitsevansa Jeesusta syntiensä sovittajana voidakseen pelastua Jumalan oikeudenmukaiselta tuomiolta. Tämä on normaalia kristillistä oppia.

Varsinaisesti kristityksi, sanan syvemmässä merkityksessä, voidaan siis kutsua ihmistä, joka uskoo henkilökohtaisesti Jeesukseen ja elää tämän uskon kautta yhteydessä Vapahtajaan. Kristillisen opin mukaan, tarkastelipa sitä suoraan Raamatusta tai esimerkiksi kirkkoa edelleen sitovasta luterilaisesta tunnustuksesta, aito ja elävä usko Jeesukseen tuottaa myös hedelmää kristityn elämässä hyvien tekojen ja uuden kuuliaisuuden muodossa. Uskoa seuraava uusi kuuliaisuus kohdistuu Raamatun opetuksiin, koskivatpa ne sitten oppia, elämää tai etiikkaa.

Jos puhumme kristityistä ja kristillisestä uskosta vain ensin mainitussa tilastollisessa merkityksessä, liikumme vielä aika pinnallisella tasolla. Puhuessamme siitä, kuka on kristitty sanan syvemmässä merkityksessä, joudumme jokainen katsomaan peiliin.

Ajatus, jonka mukaan kristitty voi itse vapaasti määritellä uskonsa kohteen, Jumalan ja Jeesuksen, millaisiksi tahansa ja jonka mukaan kristityn ihmisen ei tarvitse ojentautua sen mukaan mitä Raamattu opettaa, on täysin kestämätön. Kristitty on sitoutunut Jeesukseen ja hänen esimerk­kiään seuraten Jumalan sanan opetuksiin. Se, joka tietoisesti sanoutuu irti Raamatun opetuksista ja etiikasta, on samalla sanoutunut irti uskostaan.

Jeesuksen omien sanojen mukaan: ”Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani” (Joh. 8). Kirjeessään Johannes puolestaan kehottaa näin: ”Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa; joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä Isä että Poika.”

Raamatun opetusten kieltäminen merkitsee aina myös Jumalan kieltämistä, koska kyseessä on hänen sanansa. Kun ihminen julkisesti ja pysyvästi asettuu vastustamaan ja kieltämään Raamatun opetuksia, hän käytännössä astuu kristillisen uskon ulkopuolelle, vaikka hän edelleen kuuluisi ulkonaisesti kristikuntaan.

Eri asia on se, että me kaikki joudumme myöntämään olevamme hyvin vajavaisia vaelluksessamme Raamatun opetuksen mukaan. Juuri siksi me turvaudumme Vapahtajaan ja juuri sitä kristittynä oleminen merkitsee. Kristitty on ihminen, joka turvautuu Jeesukseen Vapahtajanaan ja haluaa yhä uudestaan elämässään ojentautua Raamatun opetusten mukaan.