Kiina – tulevaisuuden avainpelaaja

30.8.2007

Eduskunnan puhemiehen Sauli Niinistön mukaan maailmassa on meneillään talouden, rahan ja vallan uusjako, jossa Kiina on yksi avainpelaaja.

Kiinan ja Yhdysvaltain välinen jännite lisää kansainvälisen politiikan riskejä.  Harvardin yliopiston Itä-Euroopan tutkimuskeskuksen tutkija Ross Terrill, joka kuuluu maailman johtaviin Kiina-asiantuntijoihin, jakaa Niinistön näkemyksen, että Kiinan ja Yhdysvaltain suhteilla on kansainvälisen kehityksen kannalta keskeinen rooli. Ratkaisevaa Terrillin mukaan on se, mihin suuntaan Kiina kulkee sisäisesti: tuleeko siitä demokratian omaksunut entinen kommunistimaa vai vahvistuuko moniulotteinen keskusjohtoinen sortopolitiikka.

Aina kun Kiinasta on puhe, on muistettava maan uskomattomat mittasuhteet. Jos otetaan koko Länsi-Euroopan asukasluku ja lisätään siihen Yhdysvaltojen, Venäjän, Indonesian, Japanin ja Brasilian asukkaat, ollaan edelleen kaukana Kiinan väkiluvusta, joka on yli 1,3 miljardia. On lähes mahdotonta ennustaa tällaisen ihmismäärän kehitystä ja käyttäytymistä. Tiedämme varmasti vain, että Kiinan taloudellisen ja poliittisen kehityksen suunta vaikuttaa maailmaan tavattoman paljon.

Arvaamattoman suuri merkitys on myös sillä, mitä Kiinan kristityt tekevät. Kiinan viranomaiset myönsivät hiljattain aliarvioineensa kristittyjen määrän. Oli puhuttu 70 miljoonasta kristitystä, mutta uusien tietojen mukaan heitä olisikin 130 miljoonaa. Oliko tämä ilmoitus vain osa myönteisemmän imagon rakentamista ennen olympialaisia, vai onko kristittyjä juuri 130 miljoonaa? Joka tapauksessa kiinalaisia kristittyjä on niin paljon, että heidän toimintansa on yksi tulevaisuuden kehityksen avaintekijä.

Kiinalaiset saattavat nostaa erityisesti maailmanlähetyksen aivan uudelle tasolle.

”Sinä päivänä kun Kiina päättää antaa kansalaisilleen passit, maailmanlähetyksen tilanne alkaa ratkaisevasti muuttua”, totesi hiljattain Norjan luterilaisen lähetysliiton johtaja Ola Tulluan. Osa kiinalaisista kristityistä on varta vasten muuttanut lähelle Kazakstanin ja muiden maiden rajoja ollakseen valmiina kertomaan evankeliumia naapureilleen heti kun mahdollista. 

Kiinalaiskristityt tietävät, mitä on kärsiä. Heistä miljoonilta on Kristuksen tähden riistetty kaikki, ja he joutuvat tulemaan toimeen varsin vähällä. Maailmanlähetys saa heistä todella tuntuvaa vetoapua, jos heille suodaan toisenlainen vapaus toimia kuin nyt. Epäilijöille on syytä huomauttaa, että kiinalaiset kristityt ovat jo osoittaneet pystyvänsä elämään ihmeitten keskellä. Onhan Kiinan kirkko kasvanut ilman vapautta ja hirvittävästi vainottuna vallankumouksen alkuajan muutamasta sadastatuhannesta kristitystä nykyisiin uskomattomiin lukuihin.

Jumala yksin tietää tulevaisuuden. Hän tietää, mikä on kiinalaisten osa hänen lopun ajan suunnitelmassaan maailmaa varten. Meidän kristittyjen tehtävä on jatkaa evankeliumin viemistä kaikkeen maailmaan.

Jeesuksen opetuslapsia oli alun perin kaksitoista, ja nyt maailmassa on yli kaksi miljardia kristittyä. Ratkaisevaa ei ollut ensimmäisten opetuslasten määrä vaan se, että he pitivät kiinni alkuperäisestä sanomasta. Apostoli Paavalin mukaan meiltä vaaditaan ennen kaikkea sitä, että osoittaudumme uskollisiksi. Ja jos emme osoittaudu, niin Jumala kuitenkin osoittautuu.