Jeesus rukoilee puolestamme

23.8.2012

Lehtemme viime numerossa kerrottiin, että kirkon uusimpien tutkimusten mukaan yhä harvempi suomalainen uskoo keskeisiin kristinuskon totuuksiin Jeesuksesta. Näin on varsinkin alle 25-vuotiaiden parissa, mutta myös muunikäisten keskuudessa.

Tämän valossa on puhuttelevaa ajatella sitä, mitä Raamattu kertoo Jeesuksen toiminnasta taivaassa juuri nyt. Raamatussa kerrotaan paljon ihmeellisiä asioita, joita käsitellään hämmästyttävän harvoin kristillisessä opetuksessa. Yksi tällainen on Jeesuksen rukoustoiminta taivaassa häneen uskovien ihmisten puolesta. Sen jälkeen kun Jeesus nousi kuolleista ja astui ylös taivaaseen, ”hän elää iäti rukoillakseen heidän puolestaan” (Hepr. 7:25). Sanalla ”heidän” viitataan tässä yhteydessä ihmisiin, jotka Jeesuksen välityksellä lähestyvät Jumalaa.

Kristillisen maailmankatsomuksen mukaan Jeesuksen ylösnousemus on todellinen historiallinen tapahtuma. Siksi myös Jeesuksen esirukoustoiminta ihmisten puolesta taivaassa on todellista. Niin kuin sanonta kuuluu, Jeesus nousi kuolleista ”ihan aikuisten oikeasti”. Samoin se, että ylösnoussut Herramme ja Vapahtajamme Jeesus rukoilee puolestamme taivaassa, on ”ihan aikuisten oikeasti” totta.

Vielä puhuttelevammaksi asia tulee, kun kysymme, mitä Jeesus meidän puolestamme rukoilee. Raamatusta saamme tietää, että Jeesus nimenomaan rukoilee, ettemme menettäisi uskoamme. Näin hänen kerrotaan sanoneen opetuslapselleen Simon Pietarille vähän ennen kuin tämä julkisesti kielsi Herransa: ”Minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi.” (Luuk. 22:32) Samassa yhteydessä Jeesus myös ennusti Pietarin elämästä: ”Kun olet palannut takaisin, vahvista veljiäsi.”

Meillä on siis Raamatussa esimerkki siitä, että ihminen, joka on uskonut Jeesukseen, kieltää hänet julkisesti, mutta myöhemmin katuu ja palaa Herransa yhteyteen. Pietarista tuli alkuseurakunnassa vaikuttanut apostoli, joka kirjoitti kaksi Uuteen testamenttiin päätynyttä kirjettä.

Kun joku pyrkii välittämään oman aikansa ihmisille Jumalan sanaa ja kertomaan heille Jeesuksen todellisuudesta ja rakkaudesta, hän toimii siis varmasti Jumalan tahdon mukaan. Hänellä on tukenaan itse Herramme Jeesuksen esirukoukset.

Ihminen, joka ei enää usko, että Jeesus on Jumalan Poika, joka kuoli hänen syntiensä tähden ja nousi kolmantena päivänä kuolleista, menettää kosketuksen itse todellisuuteen.

Kirkon uskosta ja lopulta myös sen jäsenyydestä etääntyminen on se, mikä näkyy ulospäin. Surullisinta on kuitenkin eksyminen pois siitä, mikä elämässä on kaikkein olennaisinta tietää ja uskoa: että Jeesus on koko olemassaolomme Herra ja valtias, jonka edessä kaikkien polvien pitää kerran notkistua. Jeesus itse rakastaa meitä niin paljon, että hän rukoilee puolestamme, ettemme menettäisi uskoamme häneen. Jos olemme jo kieltäneet hänet, hän kutsuu meitä palaamaan takaisin yhteyteensä.