Ikäihmiset ovat hengellinen voimavara

11.10.2012 Suomalaisten vanhenemisesta puhutaan usein kielteisin etumerkein ja ongelmakeskeisesti. Tähän vaikuttavat eläkkeellä olevan väestön määrän voimakas lisääntyminen, vanhustenhuoltoon liittyvät ongelmat ja tulevaisuuden talouskysymykset. Professori Alf Rehn ja toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä käsittelevät uudessa kirjassaan Suunnaton Suomi muun ohella myös tätä asiaa. He pyrkivät kääntämään keskustelun vanhuksista myönteisempään suuntaan. Heidän mielestään se, että yli 65-vuotiaiden poliittinen […] Jatka lukemista

Kohti ihmisarvoista lapsuutta ja vanhuutta

6.9.2012 Jokainen ihminen aloittaa ja päättää elämänsä riippuvaisena muista, eikä siinä välissäkään täysin yksin pärjää. On usein todettu, että arvomaailmamme paljastaa se, miten me kohtelemme heikoimmassa asemassa olevia. Viime viikkojen vilkas keskustelu lasten ja vanhusten hyvinvoinnista ja hoidosta on jälleen kerran ajankohtaistanut tämän. Siitä ollaan yleensä vielä yhtä mieltä, että ihminen on arvokas ja häntä […] Jatka lukemista

Jumalan työvoimareservi

15.8.2002 Suuret ikäluokat siirtyvät tällä vuosikymmenellä eläkkeelle. Säännöllisestä työelämästä vapautuu melkoinen määrä pitkän ja arvokkaan elämänkokemuksen omaavia miehiä ja naisia. Heillä on käytössään huomattavasti aikaisempia sukupolvia enemmän vapaa-aikaa ja rahaa. Mihin he tulevat käyttämään voimavaransa? Jumalan valtakunnan työkutsu ei tunne ikärajoja. Jo muutama vuosikymmen sitten Amerikassa puhuttiin eläkeläisten uudesta tulemisesta lähetystyössä. Monilla lähetysjärjestöillä on viime […] Jatka lukemista