Yhteiskunta tarvitsee kristillistä arvopohjaa

2.2.2012

Presidentinvaalien yhteydessä on usealta taholta puhuttu arvoista. On sanottu, että presidentinvaalit ovat arvovaalit. Näin varmasti onkin. Myös kristittyä äänestäjää kiinnostaa ehdokkaiden arvomaailma. Tärkeimpiä suoraan Raamatusta nousevia yhteiskunnallisia arvoja ovat muun muassa oikeudenmukaisuus, huolehtiminen vähäosaisista, vieraanvaraisuus, rehellisyys, perhearvot ja totuudenmukainen uskonnollinen arvomaailma.

Ei voi mitenkään olla yhdentekevää, mitä valtionpäämies ajattelee oikeudenmukaisuudesta, maanpuolustuksesta, taloudesta, vähäosaisista, perheestä, uskonnonvapaudesta, uskosta ja muista olennaisista elämänalueista. Jos korkeaan julkiseen virkaan hakeutuvan ajattelu tai elämäntyyli jollakin keskeisellä elämänalueella on Raamatun tai luonnollisen lain vastaista, on vastuutonta tukea häntä tällaiseen virkaan. Tämä on varmasti selvää myös monelle, joka ei jaa kristillistä elämänkatsomusta.

On vaikea nähdä, miten tällainen järkeily voisi olla suvaitsematonta, vanhanaikaista, ennakkoluuloista tai muutoin terveen kehityksen vastaista. Päinvastoin se, joka panee painoa sille, millä linjoilla presidentti tällaisissa olennaisissa kysymyksissä on, toimii hyvin järkevästi ja vastuullisesti. Puhumattakaan siitä, että hän toimii rakkaudellisesti kaikkia niitä kohtaan, jotka tulevat olemaan tulevan presidentin vaikutuspiirissä.

Kaikille ihmisille, mutta aivan erityisesti kristitylle, on tärkeää se, ettei hän suostu äänestämään eikä muutenkaan vaikuttamaan yhteiskunnallisesti minkään muodissa olevan virtauksen tai ideologian mukaan, vaan ajattelee kysymyksiä pintaa syvemmältä ja toimii rohkeasti oman vakaumuksensa mukaisesti.

Presidentistä alkaen kaikille yhteiskunnan vastuunkantajille, kuten muillekin ihmisille, sopivat ohjenuoraksi profeetta Miikan sanat: “Sinulle, ihminen, on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa: tee sitä, mikä on oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen, Jumalaasi kuunnellen.”

Joulukuussa vietettäessä englanninkielisen kuningas Jaakon raamatunkäännöksen 400-vuotisjuhlaa Ison-Britannian pääministeri David Cameron arvioi maan olevan menossa kohti moraalista romahdusta. Britit elävät hänen mukaansa “Tee, mitä sinua huvittaa” -periaatteen mukaan. Cameron haluaisi vastata tähän haasteeseen antamalla kristilliselle etiikalle enemmän tilaa yhteiskunnassa. “Olemme kristillinen maa, eikä meidän pitäisi pelätä sanoa sitä”, hän sanoi. BBC:n mukaan hän painotti, että “on väärin nähdä asia niin, että ihminen pitäisi muita vähempiarvoisina vain siksi, että hän puolustaa avoimesti kristinuskoa.”

Cameron huomautti, että monien mielestä on helpompaa olla juutalainen tai muslimi Englannissa kuin esimerkiksi Ranskassa, jossa on maallisuutta korostava yhteiskuntajärjestys. “Miksi? Koska suvaitsevaisuus, jota kristinusko vaatii meidän yhteiskunnaltamme, antaa suuremman tilan myös muille uskonkäsityksille.”

Viime kädessä se, joka presidentinvaaleissakin perää ehdokkailta monipuolista kristillistä arvomaailmaa, kannattaa hyvin perusteltua, aitoa ja kestävää suvaitsevaisuutta yhteiskunnassa.