Sanan leipää ei voi korvata

10.7.2008

Tuore tutkimus osoittaa, että Radio Dei on Suomen tunnetuin kristillinen media. 46 prosenttia suomalaisista tuntee sen. Päivittäisiä kuuntelijoita on 100 000. Tällaisen aseman saavuttaminen kymmenessä vuodessa on kunnioitettavaa. Kirsi Rostamoa ja hänen tiimiään on todella syytä onnitella. Samalla voidaan todeta, että yli puolet suomalaisista ei vielä tunne tunnetuinta kristillistä mediaamme. Töitä on siis paljon jäljellä.

Radio Dein kuunnelluimpia ohjelmia ovat raamatunopetusohjelmat. Niistä kaikkein kuunnelluin on Jukka Norvannon luotsaama ohjelma, jossa kuljetaan leppoisaan tahtiin Raamattua läpi kannesta kanteen. Mielenkiintoiseksi tämän tosiasian tekee se, että monesti kirkossamme on korostettu, etteivät ihmiset jaksa kuunnella perinteistä julistusta. Väsymykseen asti on etsitty uusia tapoja tavoittaa ”tämän päivän ihminen”. Melkein kaikkea mahdollista on uudistettu tätä silmällä pitäen.

Kannattaisiko nyt hetkeksi pysähtyä pohtimaan tätä uutista: Suomen tunnetuimman kristillisen median kuunnelluimmat ohjelmat ovat aivan tavallista raamatunopetusta, Sanan rukiista leipää? Voisiko sittenkin olla niin kuin jotkut ovat koko ajan korostaneet: Jumalan valtakunta etenee parhaiten ja lopulta ainoastaan Jumalan sanan avulla?

Syntisen ihmisen polttavimpiin tarpeisiin, syvimpään hätään ja vakavimpaan sairauteen on lopulta olemassa vain yksi vaikuttava lääke: Jumalan oma, elävä ja vaikuttava sana. Tässä on ihmettelemistä meille kaikille.

Ei tietenkään ole mitään järkeä tehdä kokouksiamme, toimintatapaamme, musiikkiamme ja puhetyyliämme mahdollisimman tylsiksi, vaikeatajuisiksi ja oudoiksi ja toteuttaa niitä huonolla tyylillä. Samanaikaisesti on kuitenkin jo aika tajuta, ettei mikään kokousten, toimintatapojen ja tyylin muutos tuo pysyvää ratkaisua hengellisessä työssä. Sitä tehdään hengellisin asein: Jumalan sanan ja Hengen voimassa.

Käytännön johtopäätös tästä on se, että teologien, maallikkosaarnaajien, lähetystyöntekijöiden, gospelmuusikoiden ja kaikkien muiden vastaavien koulutuksessa Jumalan sanan tuntemisen ja sen julistamisen opetus on jälleen nostettava ykkösasemaan. Mitä paremmin Jumalan valtakunnan asialla oleva henkilö tuntee Sanaa ja mitä selkeämmin ja rakkaudellisemmin hän osaa tuoda sitä esiin, sitä tehokkaampi välikappale hän on. Ei välttämättä tarvitse olla mikään puhetaidon mestari, eikä välttämättä tarvitse olla pitkää koulutusta – vaikka niistä voikin joskus olla hyötyä. Tärkeintä on tuntea Herra ja hänen sanansa, jonka välityksellä hän tekee itsensä tunnetuksi. Sitä ei voi korvata millään.

Raamattu opettaa näin, mutta myös käytännön kokemus osoittaa samaa. Usko, joka on syntynyt muulla tavoin ja muusta syystä kuin vakuuttumalla Jumalan sanasta, ei kestä elämän koettelemuksissa. Ihminen vakuuttuu kuolemaakin väkevämmästä Jumalan rakkaudesta Sanan välityksellä. Pyydetään siis armoa pitää nöyrästi, rakkaudellisesti ja voimakkaasti esillä Jumalan sanaa. Se kantaa hedelmää ajassa ja iankaikkisuudessa.