Puheenvuoro kirkolliskokouksessa 6.11.2007 (3)

Käsikirjavaliokunnan mietintö 2/2007 12.11.1999 asetetun apokryfikirjojen käännöskomitean tekemästä Vanhan testamentin apokryfikirjojen käännöksestä

Puheenvuoro tiistaina 6 päivänä marraskuuta 2007 klo 9.00

Arvoisa puheenjohtaja. Esitän, että ponsi 2 muutetaan muotoon: Esitetään, että apokryfikirjojen tekstejä ei sijoiteta kirkkoraamattuun.