Puheenvuoro kirkolliskokouksessa 6.11.2007 (2)

Käsikirjavaliokunnan mietintö 2/2007 12.11.1999 asetetun apokryfikirjojen käännöskomitean tekemästä Vanhan testamentin apokryfikirjojen käännöksestä

Vastauspuheenvuoro tiistaina 6 päivänä marraskuuta 2007 klo 9.00

Poistan sen.