Mies ja Raamatun Jeesus

4.10.2001

Viisi vuotta sitten Washingtonissa kokoontui arviolta miljoona miestä historian kenties suurimpaan hengelliseen miestapahtumaan rukoilemaan ja kuuntelemaan Jumalan sanaa. Sen jälkeen eri puolilla maailmaa on pidetty suuria mieskokouksia vuosittain. Suomessa on jo vuosikymmenien ajan järjestetty miestenpäiviä. Viime aikoina suurempia miestapahtumia on järjestetty muun muassa Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa. Ensi lauantaina Helsingissä Hartwall-areenalla on Miestä väkevämpi -tapahtuma, joka on yksi Suomen historian suurimmista vain miehille tarkoitetuista hengellisistä tilaisuuksista. Järjestäjät odottavat areenalle 10.000:ta miestä.

Mitä annettavaa kristinuskon merkittävimmällä miehellä, Jeesuksella, voi olla tämän päivän suomalaiselle miehelle? Nykyaikaisessa miestyössä voi olla kiusaus vastata tähän kysymykseen enemmän psykologian tai sosiologian  kuin Raamatun lähtökohdista. Se olisi virhearvio. Jeesuksella on annettavaa niinsuomalaisille kuin kaikkien muidenkin kansalaisuuksien miehille nimenomaan sellaisena kuin Uusi testamentti hänet esittää: opettajana, itsensä uhraavana pappina ja kuninkaana.

Profeetallisena opettajana Jeesus kertoo miehelle totuuden elämästä. Aikana, jolloin sanojen sanotaan olevan halpoja, Jeesuksen sanat ovat harvinaista, kallisarvoista totuutta. Kuunnellessaan Jeesusta mies voi huomata maailmankatsomuksensa kääntyvän ylösalaisin. Se mitä pidetään kaikkein arvokkaimpana maailmassa, osoittautuu vähempiarvoiseksi. Raha onkin vain väline, ei päämäärä. Mainetta ei kannata hankkia, jos sen hankkiminen vaatii omantunnon myymistä. Iankaikkisuus on lopulta aikaa ratkaisevampi.

Jeesus ei mielistele eikä laskelmoi opettaessaan. Jeesus tarkoittaa aina, mitä hän sanoo. Hänen lahjomattomat sanansa paljastavat meidän sanamme ontoiksi. Yleensä kaikki miestyötä tekevät korostavat, että miehille on puhuttava asioista suoraan ja selvällä suomen kielellä. Sellaista puhetta miehet ymmärtävät, ja juuri sellaista puhetta Jeesus puhuu.

Pappina Jeesus uhraa itsensä. Hän tekee sen, mihin yksikään toinen mies ei milloinkaan olisi kyennyt. Hän sovittaa meidät Jumalan kanssa. Vain hänen nimessään – ei missään muussa nimessä tai uskonnossa – mies saa kaikki syntinsä anteeksi. Jeesuksen tarjoama armo ei ole suurpiirteisyyttä tai tilan raivaamista omalle pahuudelle.

Mitä armo on? Armo on moraalisesti täysin mädille miehille Jeesuksen verellä hankittu hyväksyntä moraalisesti täysin pyhän Jumalan silmissä. Anteeksiantamus on ilmainen lahja meille, mutta sen äärettömän kallis hinta oli Jumalan Pojan oma veri. Tämä ei ole uskonnollista mystiikkaa, vaan ainoa tapa päästä kerran taivaaseen. Sen vaihtoehto on ikuinen helvetti, jonka jokainen Jumalan edessä herännyt mies sisimmässään tietää ansainneensa moneen kertaan.

Sen lisäksi, että Jeesus on opettajamme ja sijaissovittajamme, hänet esitetään Uudessa testamentissa myös kuninkaanamme. Hän on kieltämättä erikoinen kuningas, koska hän kuolee ristillä alaistensa puolesta. Hänen omien sanojensa mukaan hänen valtakuntansa ei ole tästä maailmasta. Vaikka hänen valtansa ei ole maallista valtaa, se on kuitenkin todellista valtaa. Jeesus harjoittaa käytännössä valtaansa tässä maailmassa Sanansa kautta. Kuuliaisuus Raamatun sanalle on kuuliaisuutta kuninkaalle. Sanan kieltäminen on myös kuninkaan kieltämistä. Mutta kääntäen: kaikki Raamatun lupaukset ovat kuninkaan lupauksia, ne pitävät varmasti.