Jumala puhuu äidinkieltä

27.9.2001

Raamatunkäännöstyö kuuluu kristillisen kirkon perustehtäviin.  Suomen Ev.Lut. Kansanlähetys on omalta osaltaan saanut olla mukana lukuisissa eri raamatunkäännösprojekteissa eri puolilla maailmaa.. Viime vuosikymmeninä on muun muassa tuettu 1990 valmistunutta gimirankielisen Uuden testamentin kääntämistä Etiopiassa ja oltu mukana kääntämässä 1996 Papua-Uudessa-Guineassa valmistunutta burum-mindinkinkielistä ja painovaiheessa olevaa, Etiopiassa  valmistunutta konsonkielistä Uutta testamenttia. Menden kielellä on ilmestynyt Luukkaan evankeliumi ja wärän ja kosorongin kielellä käännös on tekeillä. Viimeksi mainitut kolme Papua-Uudessa-Guineassa. Näiden lisäksi on osallistuttu UT:n kääntämiseen Venäjällä ja vielä joihinkin muihin käännösprojekteihin. Tästä kaikesta on todella syytä iloita ja olla kiitollinen.

Yleinen tilanne maailmalla on se, että koko Raamattu on käännetty jo 366 kielelle, Uusi testamentti 928 kielelle ja osa Uudesta testamentista 918 kielelle. Kun kuuluu sukupolveen, jolle aina on ollut itsestään selvää, että Raamattu on saatavilla omalla äidinkielellä, käy helposti niin, ettei näe asian suunnatonta arvoa. Maailmassa lasketaan olevan vielä 440 miljoonaa ihmistä, joiden äidinkielellä ei ole osaakaan Raamatusta. Tämän on ehdottomasti yksi koko kristillisen kirkon kiireellisimpiä haasteita.

Mitä synkemmältä maailman tilanne näyttää, sitä kiireellisempää on saattaa Raamattu kaikkien ulottuville. Kaikilla maailman lapsilla, nuorilla ja aikuisilla tulisi olla mahdollisuus lukea Jumalan suurista teoista. Taivaat julistavat kyllä Jumalan olemassaoloa ja kunniaa, mutta Jumala haluaa puhua kaikille maailman ihmisille heidän omalla äidinkielellään. Hän ei kuitenkaan ilmoita heille pelastuksen tietä suoraan taivaasta. Hän puhuu heille julistetun ja kirjoitetun sanansa kautta. Jos kristityt eivät käännä ja levitä Jumalan sanaa, kuka sen tekee?

Asia on suorastaan karmaisevan konkreettinen. Ilman Jumalan sanaa ihmiset eivät tiedä Jeesuksesta ja hänen rakkaudestaan heitä kohtaan. Ilman Jumalan sanaa he eivät voi kuulla Jumalan ääntä. Kristittyinä voimme kuvitella, millaista elämämme olisi, ellemme olisi koskaan saaneet kuulla mitään Raamatusta, tai jos meidän saatavillamme olisi vain yksi pieni raamatunosa. Raamatun sanaa voi verrata valoon. Siellä missä ei ole yhtään sanaa, vallitsee pilkkopimeä. Jos yksikin Raamatun kirja käännetään, se on kuin sytyttäisi kynttilän pimeään huoneeseen. Koko Raamattu tuo koko päivänvalon.

Jumalan sanan saattamiseksi ihmisille tarvitaan paljon kärsivällisyyttä, työtä, rahaa, rukouksia ja uhrauksia. Ne jotka Jumala on kutsunut tähän työhön, ansaitsevat koko muun kristikunnan tuen. Samalla kun raamatunkäännöstyö sisältää paljon arkista puurtamista, se kuuluu myös arvokkaimpiin ja innostavimpiin työaloihin Jumalan valtakunnassa. Monista vastoinkäymisistä huolimatta koko Raamattu on kuitenkin käännetty jo 366 kielelle. Se merkitsee sitä, että yhä uudet ihmisjoukot voivat päästä osalliseksi kaikista niistä kertomuksista, opetuksista ja lupauksista, joiden varaan me kristittyinä olemme elämämme rakentaneet. Raamatunkäännöstyön myötä yhä uudet ihmiset voivat nähdä oman paikkansa Jumalan suuressa kertomuksessa. He voivat tajuta, mistä elämässä lopultakin on kysymys ja mistä löytyy vastaus niihin sydäntä särkeviin kysymyksiin, joita inhimillinen rajoittuneisuus, kärsimys ja pahuus herättävät. Vanhan ja Uuden testamentin kautta ihmiset voivat henkilökohtaisesti oppia tuntemaan ja kuulla Hyvän Paimenen, Jeesuksen, äänen.

Ensi kuussa on uuden nykyturkinkielisen Raamatun julkistamisjuhla Turkissa. Tämä on taas kirkkohistoriallinen askel. Jälleen on yksi hyvä syy iloita ja kiittää.