Menestyvän seurakuntatyön salaisuus on tiedossa

2.12.2010

Seurakuntien luottamuselimissä ympäri Suomea keskustellaan siitä, mitä nyt pitäisi tehdä. Miten vähentää kirkosta eroamisia? Miten tavoittaa ihmisiä niin, että he kokisivat seurakunnan työn elämäänsä ajatellen mielekkääksi? Onhan kirkosta eroajien yleisin perustelu edelleenkin se, etteivät he koe kirkkoon kuulumista oman elämänsä kannalta enää mielekkäänä.

Kirkon päämäärien saavuttamiseen ei ole koskaan ollut mitään muuta salaisuutta kuin uskollinen perustyö seurakunnissa.

Jos seurakunnan päämääriin katsotaan kuuluvan sen, että ihmiset uskovat Jeesukseen ja kasvavat hänen ominaan kantamaan vastuuta Jumalan lapsina maailmassa, siihen ei ole olemassa oikotietä. Ihmiset voivat tulla uskoon, kun he kuulevat evankeliumia kerrottavan ymmärrettävästi omalla kielellään. Jumalan sanan rikas ja monipuolinen opetus kasvattaa ihmisiä Jumalan omina ja ohjaa heitä kantamaan vastuuta ja Pyhän Hengen hedelmää elämässään.

Sellainen ei tapahdu hetkessä. Siksi tähän seurakunnan perustehtävään on keskityttävä kärsivällisesti vuodesta toiseen.

Myöskään Jumalan antama herätys ja Pyhän Hengen toiminta maailmassa eivät koskaan ohita Jumalan sanaa, jonka vaikutuksesta ihmiset saavat armon, tulevat uskoon ja kasvavat kristittyinä. Seurakunnat, herätysliikkeet ja muut kristilliset yhteisöt ovat tässä kaikki samalla viivalla.

Kirkkohistoria todistaa tämän selvästi. On tarvittu valtaisa määrä kristillistä perustyötä, jotta on päästy siihen, missä tänään ollaan. Jumalanpalvelukset, lähetystyö ja diakonia ovat kaikki syntyneet, kun Jumalan sanaa on vuodesta vuoteen pidetty esillä sadoissa tuhansissa kansankirkkomme erikokoisissa tilaisuuksissa ympäri maata.

Kaikkiin sellaisiin ratkaisuihin ihmisten tavoittamiseksi, joissa halveksitaan tällaista Jumalan sanan perustyötä tai ohitetaan se, kannattaa suhtautua epäillen. Oikotietä ei ole.

Toisaalta tämä tilanne on lohdullinen. Ei tarvita mitään sellaista, mihin tavalliset seurakuntien uskovat maallikot ja työntekijät eivät pystyisi. Tässä jos missä uskollisuus palkitaan. Itse asiassa apostoli Paavalin mukaan meiltä vaaditaan ennen muuta juuri uskollisuutta. Me kylvämme ja kastelemme, kasvun antaa Jumala. Näin syntyy pysyvää hedelmää.

Kosiskelemalla ihmisiä ja muuttamalla sanomaa helpommin sulateltavaksi ei saada aikaan kestävää sitoutumista Kristukseen ja Jumalan sanaan, ei ainakaan vaikeita ja raskaita aikoja varten. Kiusauksena tässä työssä on väheksyä sen näennäistä heikkoutta verrattuna milloin mihinkin uuteen hengellisen työn strategiaan.

Täytyy muistaa Raamatun opetus, että Jumala on heikoissa väkevä. Jumalan sanaa pitkäjänteisesti opettaen on jo viety evankeliumi lähes koko maailmaan. Lopulta evankeliumi tullaan julistamaan tällä samalla tavalla kaikille kansoille ennen Kristuksen toista tulemusta.