On aika puolustaa uskoa

23.10.2008

Olemme tottuneet siihen, että ateisteja on vain pieni osa ihmiskunnasta. Tämä tilanne saattaa olla muuttumassa. Tuore, laaja tutkimus osoittaa, että vuonna 2007 enää kymmenen prosenttia rippikouluikäisistä ruotsalaisnuorista uskoi, että on olemassa Jumala perinteisessä merkityksessä. Tulos on hätkähdyttävä.

Kristittyjen on viimeistään nyt alettava perustella uskoaan ja esittää todisteita sen puolesta. Uskon puolustaminen on luonnollista: ihminen puolustaa luonnostaan sellaista, minkä hän uskoo olevan totta, mikä hänelle on tärkeää ja minkä hän ei halua vääristyvän.

100-luvun puolessavälissä vaikuttaneen Justinos Marttyyrin aika vainoineen ja vastustuksineen oli kristityille vaikea. Tässä tilanteessa Justinos kirjoitti kristillistä uskoa ja elämäntyyliä puolustavia kirjeitä aikansa hallitsijalle. Näistä kirjeistä koottu teos Apologiat & Dialogi Tryfonin kanssa on juuri julkaistu suomeksi.

Julkaiseminen osuu hyvään aikaan. Juuri nyt kirkossa on usealta taholta toivottu uskon puolustamista. Emme enää elä kulttuurissa, jossa kristityt voivat olettaa ihmisten ilman muuta omaksuneen kristillisen uskon.

Justinos lähestyy ei-kristittyä hallitsijaa mielenkiintoisella tavalla. Hän kirjoittaa hyvin rohkeasti ja heittää hallitsijalle selkeän haasteen: ”Emme esitä todisteita uskomalla väitteisiin, vaan vääjäämättömän vakuuttuneina niiden sanoista, jotka ovat ennustaneet nämä asiat, ennen kuin ne tapahtuivat. Me nimittäin olemme silminnäkijöinä nähneet niiden käyneen, ja käyvän, ennustetulla tavalla toteen. Uskomme, että tämä mitä vakuuttavin ja totuudenmukaisin todistus vakuuttaa myös teidät.”

Justinos uskoi lujasti todisteisiin, jotka puolsivat väitettä, että Jeesus oli Jumalan lähettämä Messias. Niitä oli niin runsaasti, että ne riittivät hyvinkin vakuuttamaan jokaisen, joka tutustui niihin ennakkoluulottomasti. Justinos oli yksinkertaisesti sitä mieltä, että evankeliumi, johon hän uskoi ja jota hän julisti, oli totta. Totuuden puolesta täytyy olla olemassa ainakin joitakin vakuuttavia todisteita. Miten me muuten voisimme erottaa totuuden ja valheen missään asiassa?

Todisteita Jumalan olemassaolosta, Raamatun luotettavuudesta, Jeesuksen historiallisuudesta ja hänen ylösnousemuksestaan on nykyisin paljon enemmän, ja ne ovat, jos mahdollista, vielä vakuuttavampia kuin Justinoksen aikana.

Raamatun mukaan syvin mahdollinen onni löytyy Jumalan läheisyydessä. Sen löytäminen merkitsee vakuuttumista Jumalan olemassaolosta, mutta se merkitsee myös valmiutta lähestyä häntä hänen ehdoillaan. Se merkitsee taipumista hänen edessään kahdessa merkityksessä: tunnustamalla hänet elämämme antajana ja ylläpitäjänä eli Luojanamme, sekä tunnustamalla hänet syntiemme sovittajana ja armahtajana Jeesuksessa Kristuksessa eli Vapahtajanamme.