Raamattu on kokonaan luotettava

25.3.2010

Suomen helluntailaiset ovat viime viikkoina keskustelleet siitä, onko Raamattu kaikessa erehtymätön vai onko siinä esimerkiksi historiallisia virheitä. Liikkeen pää-äänenkannattaja Ristin Voitto on hyvin avoimesti ja laajasti antanut tilaa tälle keskustelulle. Tunnetuimpiin helluntailaisvaikuttajiin kuuluva Valtter Luoto toteaa: ”Raamattu luotettavana Jumalan sanana on meille – – tärkeä ja luovuttamaton asia.”

Väittelyn ytimessä ei ole ollut se, ovatko Raamatun opetukset edelleen uskoa ja elämää sitovia. Ydinkysymykset ovat pikemminkin olleet, kuinka luotettavana Raamattua on pidettävä historiallisissa asioissa ja onko Raamatun historiallisella luotettavuudella vaikutusta siihen, mitä ajatellaan Raamatun arvovallasta yleensä.

Keskustelu on pyörinyt osittain kolmensadan eri tunnustuskuntiin kuuluvan evankelisen johtajan, joidenkin luterilaistenkin, vuonna 1978 allekirjoittaman asiakirjan ympärillä. Tämä Chicagon julkilausuma Raamatun virheettömyydestä löytyy suomeksi internetistä. Siinä sanotaan muun muassa:

”Niitä, jotka tunnustavat uskoa Jeesukseen Kristukseen Herrana ja Vapahtajana, kutsutaan ilmaisemaan opetuslapseutensa aitous nöyrällä ja uskollisella kuuliaisuudella Jumalan kirjoitetulle sanalle. Harhautuminen Raamatusta uskon tai käytännön alueella on epälojaalisuutta Mestariamme kohtaan. Sen tiedostaminen, että Pyhä Raamattu on kokonaan totta ja luotettava, on välttämätöntä, jotta sen arvovalta tulisi täysin ymmärrettäväksi ja riittävästi tunnustetuksi. – – Raamattu, joka on kokonansa ja sanallisesti Jumalan antama, on virheetön ja moitteeton kaikessa, mitä se opettaa, ei vain siinä, mitä se lausuu Jumalan pelastavasta armosta ihmisten elämässä, vaan myös puhuessaan Jumalan luomisteoista, maailmanhistorian tapahtumista sekä omasta kirjallisesta alkuperästään Jumalan alaisuudessa.”

Samalla julkilausumassa tunnustetaan se, minkä jokainen Raamattua tarkasti lukeva voi havaita: ”Me torjumme sen, että olisi asianmukaista arvioida Raamattua sellaisilla totuuden ja virheen mittapuilla, jotka ovat vieraita sen omalle käyttötarkoitukselle. Torjumme myös sen, että Raamatun arkinäkökulmasta ilmiöitä kuvaileva puhetapa tekisi tyhjäksi Raamatun virheettömyyden. Tällaiseen puhetapaan kuuluvat nykyaikaisen teknisen tarkkuuden puuttuminen, kieliopin ja kirjoitustapojen epätäsmällisyydet, luonnon tarkkaileva kuvailu, valheista kertominen, hyperbolat, lukujen pyöristäminen, aineiston järjestäminen aihepiireittäin, rinnakkaiskertomusten erilainen aineistovalinta ja vapaamuotoisten sitaattien käyttö.”

Chicagon julkilausuma ilmentää hyvin perusteltua ja tasapainoista suhdetta Raamattuun. Luopumus Raamatusta on usein alkanut kyseenalaistamalla sen historiallinen luotettavuus ja siirtynyt sitten kyseenalaistamaan sen eettinen ja lopulta hengellinenkin sanoma. On tärkeää pitää kiinni siitä, että Raamattu on luotettavaa Jumalan sanaa kokonaisuudessaan, sekä historiallisesti, eettisesti että uskonnollisesti. Tämän takaa Jumalan Hengen inspiraatio, joka viime kädessä on synnyttänyt Raamatun tekstit.