Puheenvuoro kirkolliskokouksessa 8.11.2010

Kirkko 2020 – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko (Kirkkohallituksen esitys 11/2010) 

Puheenvuoro maanantaina 8 päivänä marraskuuta 2010 klo 13.00

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät edustajat. Muutama lyhyt huomio. Tästä tulevaisuusselonteosta voisi sanoa monta kohtaa, jotka ovat mielenkiintoisia ja joita kannattaa todellakin valiokunnassa miettiä. Hyvää vaikkapa nyt esimerkiksi on se, mitä sanotaan henkilöseurakunnista luvussa 3 tai herätysliikkeistä luvussa 15. Silti haluan käydä antamassa oman ääneni samaan joukkoon, joka kaipaa tähän teologiaa. Yksi sellainen linja, mikä tästä – tämähän on tulevaisuusselonteko – puuttuu, jos en aivan väärin tätä lukenut, on eskatologinen näköala. Kuitenkin se on hyvin keskeinen sekä Vanhassa, että Uudessa testamentissa ja sieltä olisivat nousseet sellaiset painotukset kuin Herramme Jeesuksen Kristuksen toinen tulemus, joka ei tietenkään ole mikään lahkojen opetus vaan on niin apostolisen uskontunnustuksen sanoissa ”ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita”, samoin Nikean tunnustuksessa ”ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, jonka valtakunnalla ei ole loppua”. Siis tällainen henkilökohtaisen toivon näkökulma, että Kristus palaa henkilökohtaisesti ja toteuttaa lopullisesti vielä täyttämättä olevat Vanhan ja Uuden testamentin lupaukset osoittaen, että Raamatun sanoma oli totta ja Raamattu oli oikeassa siinä, mistä se puhuu. Ja toteuttaen sen, että paha saa lopulta palkkansa ja kaikki alistetaan Isän vallan alle. Ja tietenkin toinen asia, mitä me joka sunnuntai tunnustamme kirkossa on se, että ”Hän on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita”, eli tämä näköala iankaikkisesta tietoisesta kadotuksen mahdollisuudesta ja iankaikkisen elämän konkreettisesta toivosta ruumiin ylösnousemuksen kautta, jonka Kristus takasi omalla henkilökohtaisella ruumiillisella ylösnousemuksellaan. Nämä tällaiset asiat, jotka ovat äärimmäisen keskeisiä sekä Vanhassa, että Uudessa testamentissa, niitä en tästä löydä. Olisin mielelläni teologisesti nähnyt nämä painotukset tässä. Kiitoksia.