Puheenvuoro kirkolliskokouksessa 7.11.2013

Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2014–2017, valitsijamiesten ehdotus 3/2013

Vastauspuheenvuoro torstaina 7 päivänä marraskuuta 2013 klo 10.15

Puheenjohtaja, tässä on nyt sen verran epäselvyyttä, kun asia on juuri niin kuin edustaja Rönkä sanoi, että se on meitä joitakin täällä olevia, niin järjestöä koskee soveltuvin osin se kirkon sopimus. Silloin syntyy – en osaa nyt sanoa – kysyn sitä, että pitäisikö poistua silloin salista, jos se koskee – vaikka palkan maksaja on toinen. Toisaalta, nyt salin ulkopuolella on henkilöitä, esimerkiksi pappeja, jotka eivät saa palkkaansa kirkolta, vaan ovat järjestön palveluksessa, jossa taaskin se koskee se sopimus osittain. Tämä on hiukan epäselvää. Voin hyvin poistua, jos näin on, ja täällä on muitakin edustajia, joilla on ihan sama tilanne.

Kun sanotaan etuja, niin tietyllä tavalla voisi tulkita niin, että jossakin tilanteessa siitä sopimuksesta riippuvia etuja on olemassa.