Puheenvuoro kirkolliskokouksessa 7.11.2007 (2)

Lakivaliokunnan mietintö 4/2007 kirkkohallituksen esityksestä 2/2006, joka koskee kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen virkamiesoikeudellisten säännösten muuttamista

Vastauspuheenvuoro keskiviikkona 7 päivänä marraskuuta 2007 klo 9.00

Puheenjohtaja. Edustaja Kainulaisen huomio on aivan oikea mielestäni siitä, millä tavalla lainasin dosentti Kai Peltosta. Olisi ollut asiallista huomauttaa, että hän kannattaa samaa sukupuolta olevien parisuhteita. En haluaisi itsekkään tulla lainatuksi näin, mutta tässä kohdin olin lyhentänyt omaa esitystäni tavalla, joka aiheutti tämän ongelman.