Puheenvuoro kirkolliskokouksessa 7.11.2006 (2)

Apokryfikirjojen käännöskomitean mietintö
Käännösehdotukset:
– Kuusi apokryfikirjaa: Tobitin kirja, Juditin kirja, Kreikkalainen Esterin kirja, Barukin kirja, Jeremian kirje, Danielin kirjan lisäykset
– Kaksi apokryfikirjaa: Viisauden kirja, Ensimmäinen makkabilaiskirja
– Sirakin kirja heprealaisen ja kreikkalaisen tekstin mukaan
– Toinen makkabilaiskirja, Kolmas makkabilaiskirja, Neljäs makkabilaiskirja
– Manassen rukous
– Psalmi 151
(Komitean mietintö 1/2006)

Vastauspuheenvuoro tiistaina 7 päivänä marraskuuta 2006 klo 12.30

Arvoisa arkkipiispa.

Juuri tätä tarkoitin, että nyt kun edustaja Kotila toteaa, että niitä luettaisiin jo jumalanpalveluksissa teksteinä, niin se vahvistaa käsitystä, että ne ovat osa Jumalan sanaa, jota tietysti on ne tekstit, joita siellä luetaan. Sitten jos niitä ei varusteta johdannolla, se taas vahvistaa sitä, että ne ovat osa sitä sanaa. Tässä vaiheessa ollaan jo taatusti poikettu luterilaisesta perinteestä, joka Lutherin itsensä ja Hieronymuksenkin sanomana suoraan on se, että apokryfikirjat ovat erilaisia kirjoja; ne eivät ole osa kanonista, inspiroitua Jumalan sanaa. Mitä tulee raamattuseuroihin, niin ei se ollut välttämättä vain raha vaan juuri se oivallus, että meillä on tässä Jumalan sana puhtaana; miksi lisätä siihen mitään.