Puheenvuoro kirkolliskokouksessa 10.5.2005

Avioliittokoulutyön toteuttaminen kirkossamme (Edustaja-aloite 2/2005)

Vastauspuheenvuoro tiistaina 10 päivänä toukokuuta 2005 klo 9.00


Arvoisa puheenjohtaja.

Repliikkini koskee edustaja Kainulaisen puheenvuoroa. Ensinnäkin jaan sen huolen siitä, että eräissä kirkon järjestöjen tekemässä avioliittotyössä on varmasti esiintynyt aikojen kuluessa semmoista väärää, patriarkaalista korostusta, joka ei ole hyväksi, kun etsitään sitä herkkää tasapainoa, mikä avioliitossa täytyy olla, jotta se toimii. Mutta havaintoni on, että ne ovat lastentauteja siinä hyvin arvokkaassa työssä, ja että niissä ollaan aika pitkälle pääsemässä irti semmoisista vääristä korostuksista. Sen sijaan toiseksi pitäisin ongelmallisena tässä puheenvuorossa ehkä tahattomasti esiintynyttä jakoa kirkon järjestöjen tekemän avioliittotyön ja kirkon oman avioliittotyön välillä. Ei kirkollisen järjestön tekemä työ ole mitään muuta työtä kuin kirkon omaa työtä.