Kiinan kristityiltä paljon opittavaa

13.10.2005

Eri puolilla Kiinaa kiertänyt kuvausryhmä keräsi viisisataa tuntia kuvamateriaalia, haastatteluja, ja kokouskuvauksia Kiinan kristittyjen elämästä. Sen tuloksena syntyi erittäin puhutteleva The Cross – Jesus in China (Risti – Jeesus Kiinassa) -dvd-elokuva, jota nyt on levitetty ympäri maailmaa.

Mao Tse-tungin tullessa valtaan vuonna 1949 kastettuja kiinalaisia kristittyjä oli noin 860.000. Tänään heitä on noin 100 miljoonaa! Tämä uskomaton kasvu on tapahtunut hirmuisen vastustuksen, vainojen ja kärsimysten keskellä. Evankeliumin julistajia on vainottu, hakattu ja vangittu.

Länsimaat eivät virallisesti ole käytännössä panneet tikkua ristiin Kiinan syyttömästi vankilassa istuvien kristittyjen puolesta. Ja mikä pahempaa, monet länsimaiset kirkonjohtajat, myös suomalaiset, ovat vierailleet Kiinassa ja takaisin palattuaan kertoneet, että kaikki on hyvin – samaan aikaan kun heidän kollegojaan on istunut kiinalaisissa vankiloissa.

Mitkään näistä vainoista ja hylkäämisistä eivät kuitenkaan ole voineet estää Kiinan seurakuntia kasvamasta. Mikä on tämän kasvun salaisuus?

Yksi salaisuus on selkeä, yksinkertainen sananjulistus. Jumalan rakkauteen ja Kristuksen verisovitukseen keskittyvä evankeliumin julistus on tehnyt sen, mihin vapautuksen teologia, evankeliumista vaikeneva dialogi ja muu teologia ei olisi koskaan pystynyt. Julistajina ovat toimineet tavalliset miehet ja naiset, jotka ovat matkustaneet ympäri Kiinaa ja menneet ihmisten luokse kertomaan evankeliumia.

Toinen kasvun avain on Kiinan kristittyjen, erityisesti johtajien periksiantamattomuus ja ehdottomuus. Useat Kiinan seurakuntien nykyiset ja entiset johtajat ovat istuneet vuosia vankilassa. Seurakuntalaiset tietävät, että heidän johtajansa uskovat Raamattuun ja että he ovat maksaneet uskostaan kovan hinnan eivätkä ole kieltäneet Herransa. Se tietenkin vaikuttaa kunnioitusta ja halua kuunnella näitä johtajia.

Tyypillinen on videolla esiintyvä kiinalainen sananjulistaja, joka kertoi, ettei hän ollut suostunut palvomaan puhemies Maoa eikä kumartamaan tämän eteen. ”He löivät minut maahan, mutta minä en kumartanut”, tämä vuosia uskonsa tähden vankilassa istunut mies kertoi.

Kolmas avain on vapaus: sisäinen ja hengellinen vapaus. Hedelmällistä evankelioimistyötä ei voi tehdä, jos tulee henkisesti tai taloudellisesti sidotuksi tahoihin, jotka haluavat tavalla tai toisella estää tai vääristää selkeän kristillisen sanoman esille tuomisen. Siksi valtava osa Kiinan kristityistä on viime vuosikymmeninä kieltäytynyt liittymästä niin sanottuun Kolmen itsen liikkeeseen, virallisesti hyväksyttyyn kristilliseen kirkkoon.

Tästä vapaudestaan nämä kristityt ovat maksaneet korkean hinnan. Samoin he maksoivat siitä, että he uhmasivat viranomaisten määräyksiä, joiden mukaan lapsille ja nuorille ei saanut opettaa kristinuskoa.

Kiinan kristityt opettavat meille, että vapaudestaan menettää vain sen verran kuin on itse valmis luovuttamaan siitä pois.

Kiinan kristittyjen tulevaisuuden haasteet ovat tietenkin valtavat. Yksi niistä on suuri opetuksen tarve. Parhaillaan joissakin Kiinan kotikirkkojen piireissä levitetään muun muassa Lutherin Vähää katekismusta ja muuta hyvää kirjallisuutta, mutta paljon työtä on jäljellä. Samalla kiinalaiskristityt itse suunnittelevat kuitenkin jo muun maailman evankelioimista. Meillä suomalaiskristityillä olisi heiltä paljon opittavaa.