Jumalan voi löytää

24.5.2007

Jumala ei ole jättänyt meitä arvailujen varaan omasta olemassaolostaan ja tahdostaan. Hänen olemassaolonsa on selvästi nähtävissä hänen teoistaan. Jo se, että ylipäätään on olemassa tällainen maailma, vaatii selityksen. Eikä selitykseksi kelpaa sokea sattuma, sillä se ei koskaan voisi luoda mitään tällaista. Maailmankaikkeuden, maapallon ja elämän ilmiselvä suunnitelmallisuus puhuu vahvasti sen puolesta, että on olemassa voimallinen ja viisas Luoja.

Ihmiset ovat aina tienneet tämän. Psalminkirjoittaja ilmaisi sen lähes kolmetuhatta vuotta sitten näin: ”Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaanvahvuus ilmoittaa hänen kättensä tekoja. Päivä sanoo päivälle, ja yö ilmoittaa yölle. Se ei ole puhetta, se ei ole kieltä, jonka ääni ei kuuluisi. Niiden mittanuora ulottuu yli kaiken maan ja niiden sanat maanpiirin ääriin.” (Ps. 19, KR 1938)

Se joka tutkii luontoa tarkemmin, kokee todeksi Jobin sanat: ”Kysypä eläimiltä, niin ne opettavat sinua, ja taivaan linnuilta, niin ne ilmoittavat sinulle; tahi tutkistele maata, niin se opettaa sinua, ja meren kalat kertovat sinulle. Kuka kaikista näistä ei tietäisi, että Herran käsi on tämän tehnyt. hänen, jonka kädessä on kaiken elävän sielu ja kaikkien ihmisolentojen henki?” (Job 13)

Se ei kuitenkaan vielä paljon hyödytä, että tietää Jumalan olevan olemassa. Minkälainen hän on? Mitä hän haluaa? Millainen on hänen suunnitelmansa ihmisten tulevaisuudesta? Onko hänellä tarkoitus juuri minun elämääni varten? Näiden mielenkiintoisten kysymysten kanssa ei kyselijän ja etsijän tarvitse jäädä tyhjyyteen. Jumala ei ole jättänyt meitä hiljaisuuteen. Hän on puhunut ihmiskunnalle profeettojen ja apostolien kautta. Tämä puhe on taltioituna meille Raamatussa.

Vanhassa ja Uudessa testamentissa kerrotuilla tapahtumilla on todellisuuspohja. Se, joka lukee Raamattua avoimin mielen, löytää Jumalan suunnitelman elämälleen. Apostoli Paavalin sanoin: ”Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.” (1. Tim. 2) Näin myös jatkuvasti tapahtuu. Tätä valotti tanskalainen Vanhaan testamenttiin erikoistunut tutkija Jens Kofoed, joka vieraili viime viikonvaihteessa Suomessa Kansanlähetysopiston Apologiafoorumissa. Hän avasi luennoissaan sitä, miten viime vuosikymmenien tutkimus on vahvistanut luottamustamme Raamatun historialliseen luotettavuuteen.

Tapahtuman toinen ulkomaalaisvieras oli ruotsalainen Stefan Gustavsson. Hänen kirjansa Mihin uskomme perustuu? on käännetty kaikille pohjoismaisille kielille ja sen suomennos julkistettiin tapahtumassa. Gustavsson kertoi monia rohkaisevia esimerkkejä siitä, että maallistumisen ykkösmaana pidetyssä Ruotsissakin uudet ihmiset ovat kohdanneet elävän Jumalan Jeesuksessa.

Monet heistä ovat eläneet täysin Jumalalle vierasta elämää, kunnes elämän tyhjyys, tarkoituksettomuus tai vastoinkäymiset ovat ajaneet heidät kyselemään ja etsimään. Vastaus on löytynyt Jumalan sanasta. Kristuksen kohtaaminen on tuonut rauhan, merkityksen ja aivan uuden motivaation elää todeksi Jumalan suunnitelmaa omassa elämässä.

Saman löydön voi tehdä kuka tahansa.