Jokainen voi ymmärtää Raamattua

21.5.2009

Tuskin kukaan vie saamiaan henkilökohtaisia kirjeitä tai sähköpostiviestejä jollekin asiantuntijalle tulkittavaksi. Kirjeet ovat yleensä yksinkertaista suoraa kommunikaatiota. Niiden lukemiseen ja ymmärtämiseen ei tarvita erityistä asiantuntemusta.

Tämän päivän ihmiselle kaikkein ajankohtaisin jakso Raamatusta ovat juuri Uuden testamentin kirjeet.

Vanha testamentti kertoo, miten Jumala lupasi ja valmisti ihmiskunnalle pelastuksen. Neljä Uuden testamentin evankeliumia kertovat, miten Jeesus tuli ja toteutti ihmiskunnan pelastuksen. Niitä seuraa Uudessa testamentissa Apostolien ­teot, joka kertoo, miten ensimmäiset kristilliset seurakunnat syntyivät ja miten ensimmäiset kristityt lähtivät viemään evankeliumia koko maailmaan. Sitten on Uuden testamentin kirjeiden vuoro. Ne selittävät, mitä kristillinen usko oikein on, mitä se meille merkitsee ja miten kristityn tulisi elää. Juuri siksi ne ovat tämän päivän kristitylle Raamatun ajankohtaisinta ja tärkeintä sisältöä.

Koska näin merkittävä osa Raamattua koostuu kirjeistä, saamme uskoa, että Raamattu on kenen tahansa tavallisen lukutaitoisen ihmisen ulottuvissa ja ymmärrettävissä. Ei pidä paikkaansa, että vain teologit ja muut vastaavat asiantuntijat osaisivat lukea ja tulkita Raamattua oikein. Moni maallikko ymmärtää Raamattua ja soveltaa sitä elämäänsä paljon paremmin kuin moni teologi. Yhä uudestaan törmää tavallisiin kristittyihin, miehiin ja naisiin, jotka eivät ole koulutukseltaan teologeja mutta joiden Raamatun tuntemus, tulkinta ja ymmärrys ovat huomattavasti selkeämmät kuin useiden ammattiteologien.

Tämä ei tarkoita, että teologian opiskelu ja teologin ammatti olisivat turhia tai sinänsä vältettäviä. Teologeilla on oma tärkeä tehtävänsä Jumalan seurakunnan elämässä.

Mutta meidän on syytä lopettaa kaikki puhe ja korjata asenne, jonka mukaan maallikot eivät voi lukea, ymmärtää, tulkita oikein ja soveltaa Raamattua elämäänsä omaksi ja lähimmäisensä pelastukseksi ja rakentumiseksi uskossa. Raamatun oikea tulkinta ja kuuliaisuus sen sanomalle vaatii sellaisia valmiuksia, jota ei saa millään yliopistokoulutuksella: avoimuutta sen sanomalle, kykyä olla itsekriittinen ja ajatella uusiksi, valmiutta tehdä parannusta omista synneistään, uskoa Jumalan lupauksiin ja rohkeutta sitoutua toteuttamaan Jumalan tahtoa, maksoi mitä maksoi. Kaikilla näillä valmiuksilla on enemmän tekemistä sydämen asenteen kuin pään tiedon kanssa.

On aikoja, jolloin teologia ja teologit ovat alennustilassa. Silloin tavallisten raamatunlukijoiden on ryhdistäydyttävä ja otettava ohjakset omiin käsiinsä, ettei usko kokonaan sammuisi ja unohtuisi keskuudessamme. Jos maallikoilla on oikea asenne, he rukoilevat palavasti, että Jumala nostaisi heidän keskuudestaan teologeja ja paimenia, jotka auttavat heitä ymmärtämään Raamattua yhä paremmin ja seuraamaan sitä yhä rohkeammin. Sellaisille teologeille on nyt tilausta.