Isänmaa – lahja ja vastuu

5.12.2001

Järjestäytynyt yhteiskunta, oma hallinto ja oikeuslaitos ovat itsestäänselvyyksiä vain niille, jotka eivät koskaan ole kokeneet, mitä on elää ilman niitä. Raamatun mukaan Jumala vaikuttaa historiassa ja on säätänyt ihmisille ”määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat”. Isänmaa, jossa voi elää vapaana ja rauhassa, on suuri lahja. Apostoli Paavali kehottaa ennen kaikkea rukoilemaan ”kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa”.

Rauhalla, vapaudella ja hyvinvoinnilla on oma tarkoituksensa: että ihmiset etsisivät Jumalaa. Kun lakataan etsimästä Jumalaa ja kysymästä hänen tahtoaan, hyvinvointi kääntyy vähitellen itseään vastaan ja yhteiskunta alkaa voida pahoin. Epäoikeudenmukaisuus, itsekkyys, ylpeys ja välinpitämättömyys alkavat määritellä yhteisten asioiden hoitoa. Tämä johtaa ennen pitkää jonkinlaiseen kapinaan, joka on tukahdutettava voimalla, ja silloin alkuperäinen vapaus ja hyvinvointi  onkin jo menetetty. Tämä asioiden kulku voidaan estää vain, jos tarpeeksi monilla ihmisillä on sama, tarpeeksi vahva arvopohja ja jos poliitikot huolehtivat vähempiosaisista siksi, että se on oikein, eikä vain siksi, jottei menetettäisi ääniä.

Oikeudenmukaisuutta ja epäitsekkyyttä voidaan ylläpitää tehokkaasti vain, jos ne ovat osa vakaumusta eivätkä pelkkää retoriikkaa.  Juuri tämä oli kommunismin ongelma. Puheissa ja kirjoituksissa ylläpidettiin korkeita päämääriä kuten riiston lopettamista ja tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden saavuttamista. Tavoitteena oli jopa uudenlaisen ihmisen luominen. Kaikki sortui kuitenkin vallanpitäjien itsekkyyteen, äärimmäiseen kontrolliin ja terroriin.

Pitkäaikaisesta rauhasta ja hyvinvoinnista nauttineissa Pohjoismaissa kansalaisten ja vallanpitäjien itsekkyys ja välinpitämättömyys ovat hälyttäviä oireita, jotka eivät ennusta hyvää niiden tulevaisuudelle. Hyvinvoinnin epäoikeudenmukainen jakautuminen, rikollisten käsitteleminen sairaina eikä vastuullisina, lasten hylkääminen kasvatuksellisesti ja henkisesti ja ennen kaikkea äärimmäinen välinpitämättömyys totuuskysymyksistä ja etiikasta ovat merkkejä alaspäin eikä ylöspäin kehittyvästä yhteiskunnasta.

Nyt on aika kaikkien rauhaa, vapautta ja oikeudenmukaisuutta rakastavien kansalaisten yhdessä etsiä Jumalaa ja hänen tahtoaan. Vapaa isänmaa ei ole vain lahja, siihen liittyy myös vastuu.

Muodonmuutos lehdessä

Kädessäsi on ulkoasultaan uudistunut Uusi Tie. Olemme pyrkineet tekemään lehdestä luettavamman ja selkeämmän. Olemme myös saaneet uusia kirjoittajia ja aloittaneet uusia palstoja rikastuttamaan lukukokemustasi. Lehtemme on nyt pysyvästi 16-sivuinen.

Sisällöllisesti jatkamme samalla linjalla kuin tähänkin asti. Korostetusti esillä ovat edelleenkin Raamattu, herätys ja lähetys.