Huippututkijat puoltavat perinteistä käsitystä Jeesuksesta

13.9.2012

Aikoinaan vuodesta 1985 alkaen kokoontui niin sanottu Jeesus-seminaari, joka koostui erittäin radikaaleista tutkijoista. Kokouksissaan he muun muassa äänestivät evankeliumien sisältämien Jeesuksen sanojen aitoudesta käyttämällä erivärisiä helmiä. Esimerkiksi punainen helmi merkitsi, että Jeesus todennäköisesti sanoi näin, musta taas, ettei sanonut.

Äänestysten tulos oli yhtä radikaali kuin äänestävät tutkijatkin: vain 18 prosenttia Jeesuksen lausumista evankeliumeissa katsottiin todennäköisesti luotettaviksi. Suurin osa niistä ei äänestystulosten mukaan ollut Jeesuksen suusta.

Tulokset julkaistiin kirjassa The Five Gospels. Tutkijaryhmä sai laajaa kansainvälistä huomiota. Siitä uutisoitiin myös suomalaisessa mediassa.

Harva suomalainen on sen sijaan kuullut siitä, että toinen, ansioituneista huippututkijoista koottu ryhmä on päätynyt täysin toisenlaisiin tuloksiin. Viisitoista tutkijaa kokoontui vuosina 1998–2008 tarkastelemaan kahtatoista ratkaisevaa episodia Jeesuksen elämästä. Mukana olivat muun muassa kansainvälisesti tunnustetut Jeesus-tutkijat Darrell Bock, Craig Evans, I. Howard Marshall, Scot McKnight, Grant Osborne, Klyne Snodgrass, Michael Wilkins ja Craig Blomberg.

Nämä tutkijat pyrkivät selvittämän, mitä puhtaan historiatieteen perusteella voidaan sanoa Jeesuksen elämän ratkaisevista tapahtumista. He käyttivät ainoastaan kriteerejä, joita nykyisin yleisesti sovelletaan tutkittaessa tieteellisesti Uuden testamentin historiallisten tapahtumien aitoutta.

Tulokset julkaistiin 900-sivuisessa kirjassa Key events in the life of the historical Jesus vuonna 2009. Viime viikolla julkaistiin tutkijaryhmän jäsenen Darrell Bockin kirja Who Is Jesus?, jossa on lyhyt yhteenveto tutkimustuloksista. Tarkasteltavina olivat seuraavat merkittävät hetket Jeesuksen elämästä: hänen kasteensa ja se, että hän ajoi ulos riivaajia, suhde kahteentoista opetuslapseen, kiista sapatista, temppelin puhdistaminen, syytös jumalanpilkasta, viimeinen ehtoollinen, Pietarin tunnustus, että Jeesus on Jumalan Poika, pöytäyhteys syntisten kanssa, ratsastus aasilla Jerusalemiin, ristiinnaulitseminen ja ylösnousemus.

Bock summaa tutkijoiden tulokset näin: ”Histo­riallisen Jeesus-tutkimuksen sääntöjä on sovellettu kahteentoista merkittävään tapahtumaan tai teemaan. Olemme tutkineet sekä perusteita, jotka puoltavat näihin kertomuksiin luottamista, että väitteitä, joita on esitetty niitä vastaan. – – Nämä kaksitoista tapahtumaa kuuluvat yhteen. Ne kertovat henkilöstä, joka ilmensi sekä nöyryyttä että auktoriteettia. Ne paljastavat voiman, joka kutsuu luokseen ja inspiroi. Ne vakuuttavat meille, että historian Jeesus ja uskon Kristus kuuluvat yhteen. Historian Jeesus paljastaa meille uskon Kristuksen. Jeesus Kristus lähetettiin ilmoittamaan meille elävä Jumala ja osoittamaan meille elämän tie. Sellainen Jeesus oli ja on. – – Tutkimuksen sääntöjen noudattaminen tutkittaessa, kuka Jeesus on, johtaa meidät sen ainoan kysymyksen eteen, jolla on merkitystä: Mikä on meidän suhteemme Jumalaan, jonka Jeesus niin arvovaltaisesti meille ilmoittaa?”