Apu ilman evankeliumia on lyhytaikaista

13.9.2007

Euroopan unioni on viime vuosikymmenen aikana jakanut satoja miljoonia euroja avustuksia monenlaisiin kehityshankkeisiin eri puolilla Eurooppaa. Joidenkin sosiaalisten hankkeiden tarkoitus on ollut auttaa syrjäytyneitä kansalaisia saamaan parempi ote elämästä.

Useimmissa tämäntyyppisissä projekteissa on havaittu sama ongelma. Ne toimivat hyvin niin kauan kuin hanke on käynnissä ja projektirahoilla palkatut työntekijät toimivat aktiivisina aloitteentekijöinä. Saadaan aikaan monenlaista hyödyllistä ja näkyvää muutosta. Kun tulee aika lopettaa rahoitus ja vetää projektityöntekijät pois, tilanne luisuu kuitenkin hyvin pian takaisin samanlaiseksi kuin se oli ennen kuin kehityshanke alkoi. Pysyvä muutos on harvinaista. On erittäin vaikeaa motivoida ihmisiä pysyvään elämänmuutokseen, ja se onnistuu vain harvoin.

Eräillä Etelä-Amerikan alueilla köyhien ihmisten elinolosuhteet ovat sen sijaan on kohentuneet niin käänteentekevästi ja pysyvästi, että on herännyt kysymys, mikä on aiheuttanut niin suuren muutoksen. Osoittautui, että yksi ratkaisevimpia tekijöitä on ollut uskonnollinen herätys. Siellä missä herätys on koskettanut syviä kansanrivejä, muutokset ovat olleet pysyviä.

Tietenkään missään ei ole täydellisyyttä. Jotkin herätykset ovat niin tunneperäisiä ja lyhytvaikutteisia, ettei niiden hedelmä ei kanna kauas. Mutta mitkä ovat niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisten haluun muuttua?

Yksi merkittävimmistä on uuden identiteetin omaksuminen. Kun ihminen, joka on lähtöisin köyhistä olosuhteista ja on saanut kurjat lähtökohdat elämäänsä, saa oppia ja uskoa olevansa merkityksellinen ja tärkeä ihminen, alkaa tämä oivallus vaikuttaa sellaisenaan. Kun saa tietää olevansa kaikkivaltiaan Luojan, Jumalan, kuninkaan lapsi; kun oppii ymmärtämään, että omalla elämällä on tarkoitus osana Jumalan suurta suunnitelmaa maailmassa, oma elämäntilanne hahmottuu aivan uudella tavalla. Ihminen voi kokea, että hänelle on maailmassa tehtävä eikä hän ole missään tapauksessa turha tai merkityksetön ihminen.

Oman arvonsa sisäistäminen inspiroi aivan uusiin ponnisteluihin: koulunkäyntiin, työntekoon ja vastuun ottamiseen. Ei ainoastaan Etelä-Amerikassa, vaan eri puolilla maailmaa kristillisen uskon henkilökohtainen omaksuminen on mullistanut kymmenien miljoonien ihmisten elämän. Kansainvälisen Operaatio Mobilisaatio -lähetysjärjestön johtajan George Verwerin kotisivujensa kautta ilmaiseksi jakama Deborah Meroffin kirja The True Grit, ’Tosi sisu’, kertoo useiden naisten ja miesten tarinan siitä, mikä on nostanut heidän elämänsä raiteilleen.

Samalla kirja maalaa lukijan silmien eteen sen, miten tavattomasti parannettavaa maailmassa on jäljellä. Kun katsoo kirjan tilastojen valossa esimerkiksi naisten ja tyttöjen oloja maailmassa, voi helposti masentua kaiken epäoikeudenmukaisuuden, vääryyden ja kärsimyksen edessä.

Mutta juuri siksi on tärkeätä pitää kiinni siitä, että Jumala voi edelleen käyttää muutamaa leipää ja kalaa ruokkiakseen tuhansia. Suurin tekijä on motivaatio. Löytyykö meiltä motivaatiota auttaa ja julistaa evankeliumia, joka on ainoa pysyvän muutoksen tae, sen lisäksi, että se on ehdottomasti ainoa tie elävän Jumalan yhteyteen?